Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

Certyfiakt ISO 9001: 2008 dla Szpitala w Sierpcu

Certyfiakt ISO 9001: 2008 dla Szpitala w Sierpcu

W dniu 23 maja 2015 roku w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu odbyło się uroczyste wręczenie certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.

SPZZOZ w Sierpcu pomyślnie przeszedł proces certyfikacji, przeprowadzonej przez niezależną jednostkę certyfikującą po niemal rocznym procesie wdrażania. W myśl obowiązujących przepisów posiadanie certyfikatu ISO warunkuje nawiązanie kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Zdobycie certyfikatu nie byłoby możliwe bez zaangażowania całego personelu w realizację celów jakościowych, które dotyczą między innymi:
• Zapewnienia i systematycznego zgodne z nowoczesnymi rozwiązaniami techniki i wiedzą naukową doskonalenia sprzętu i aparatury medycznej.
• Kompleksowego rozwój w obszarze podstawowych i specjalistycznych świadczeń medycznych, odpowiadających wymogom współczesnej medycyny.
• Tworzenia zespołu wykwalifikowanych i kompetentnych pracowników poprzez systematyczne kształcenie i doskonalenie zawodowe,
• Dążenia do uzyskania jak najwyższego poziomu satysfakcji i zadowolenia pacjentów z otrzymywanych usług,
• Podejmowania współpracy jedynie z wysoko kwalifikowanymi specjalistami
w zakresie prowadzonej działalności,
• Promowania zasad profesjonalnej współpracy zespołowej, wzajemnej pomocy koleżeńskiej i wspierania podczas prowadzonych działań.

Jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych w SPZZOZ w Sierpcu została potwierdzona międzynarodową normą zarządzania jakością nie dla samego certyfikatu, ale po to, żeby jeszcze mocniej realizować zasadę ciągłego ulepszania naszej codziennej pracy dla pacjenta – istotę misji naszej firmy.

Zaproszeni na uroczystość zostali m.in. przedstawiciele Władz Województwa na czele z Marszałkiem Adamem Struzikiem, przedstawiciele lokalnych Władz Samorządowych, przedstawiciele Urzędów, Dyrektorzy Szpitali, przedstawiciele firm, a także sponsorzy z którymi Szpital zaprzyjaźniony jest od lat i współpracuje.
Podczas uroczystości pięćdziesięciu pracowników Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu zostało uhonorowanych dyplomem uznania przez Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika z podziękowaniem za zaangażowanie w działania na rzecz rozwoju szpitala.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu Pani Dorota Kowalkowska wręczyła podziękowania sponsorom za okazaną bezinteresowną życzliwość i pomoc materialną oraz wkład w rozwój Szpitala.
Uroczystości uświetniły występy młodzieży z Zespołu Szkół nr 1 im. Jose de San Martin w Sierpcu, a scenografię tworzyły prace plastyczne z konkursu ph. „Człowiek Zdrówko i ja”, organizowanego przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Sierpcu z okazji Dnia Pracownika Służby Zdrowia, przy współpatronacie naszej instytucji. Obu tym wspaniałym placówkom oświatowym serdecznie dziękujemy.

info: www.spzzozsierpc.pl

image_pdfimage_print
Skip to content