Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

CENTRA OPIEKUŃCZO – MIESZKALNE, ANKIETA DOT. ZAPOTRZEBOWANIA NA TERENIE POWIATU SIERPECKIEGO

CENTRA OPIEKUŃCZO – MIESZKALNE, ANKIETA DOT. ZAPOTRZEBOWANIA NA TERENIE POWIATU SIERPECKIEGO

Powiat Sierpecki rozważa możliwość przystąpienia do Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne” realizowanego w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Program dotyczący tworzenia „Centrów opiekuńczo-mieszkalnych”, skierowany jest do osób, dla których dotychczasowe ośrodki wsparcia, takie jak środowiskowe domy samopomocy czy warsztaty terapii zajęciowej są niewystarczające.

Celem utworzenia Centrów opiekuńczo-mieszkalnych jest uzupełnienie systemu wsparcia osób z niepełnosprawnością, poprzez stworzenie dodatkowej usługi w postaci zapewnienia dorosłym osobom ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności możliwości zamieszkiwania w formie pobytu dziennego lub całodobowego.

Osoby z niepełnosprawnością obok różnorodnego wsparcia (w zakresie potrzeb zdrowotnych, pielęgnacyjnych, zapobiegania wtórnym powikłaniom, stymulowania i rozwijania sprawności ruchowej, kompetencji poznawczych oraz społecznych), będą miały zapewnioną możliwość niezależnego/samodzielnego i godnego funkcjonowania na miarę swoich potrzeb.

Do ewentualnego przystąpienia do Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne” niezbędne jest ustalenie zapotrzebowania na tę usługę na terenie powiatu. W związku z powyższym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu informuje, że można zgłaszać osoby, które wymagałyby zapewnienia takiego wsparcia w ramach Programu.

Zwracamy się do osób zainteresowanych tą formą wsparcia o zgłaszanie takiej potrzeby i uzupełnienie ankiety dot. potrzeb osób z niepełnosprawnością w zakresie przystąpienia przez Powiat do Programu w terminie do 21 czerwca 2021r. do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu, ul. Świętokrzyska 2a, email: pcpr.sierpc@wp.pl, tel. 24 275 76 60.

Ankiety można składać tradycyjną drogą pocztową, bezpośrednio do PCPR lub drogą elektroniczną.

 

  • Zgłoszenie zainteresowania uczestnictwem w programie „Centra Opiekuńczo-Mieszkalne”
  • KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
  • ANKIETA – POTRZEBY OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

DO POBRANIA PONIŻEJ:

 

 

image_pdfimage_print
Skip to content