Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

„Bezpieczeństwo to nasza wspólna sprawa”

„Bezpieczeństwo to nasza wspólna sprawa”

31 marca 2015 roku w Liceum Ogólnokształcącym im. mjra Henryka Sucharskiego odbyła się debata pod hasłem „Bezpieczeństwo to nasza wspólna sprawa”.

Do udziału w przedsięwzięciu zaproszeni zostali: Starosta Powiatu Sierpeckiego pan Jan Laskowski, Burmistrz Miasta Sierpc pan Jarosław Perzyński, Naczelnik Gabinetu Komendanta Stołecznego Policji pan Marek Purzycki, Podinspektor Komendy Stołecznej Policji pan Marek Zimoń, Rzecznik Prasowy Komendy Powiatowej Policji w Sierpcu pan Krzysztof Kosiorek, Specjalista do Spraw Nieletnich Komendy Powiatowej Policji w Sierpcu pan Marek Kopyciński, Komendant Straży Miejskiej w Sierpcu pan Jarosław Krydziński, Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. mjra H. Sucharskiego pani Ewa Nowakowska, Wicedyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. mjra H. Sucharskiego pani Ewa Jancewicz, nauczyciele oraz uczniowie.
Celem debaty było szerokie rozpowszechnienie informacji na temat kontekstów współczesnych zagrożeń dotyczących młodzieży oraz sposobów diagnozowania, przeciwdziałania i radzenia sobie z nimi. Tematy dyskusji dotyczyły między innymi: uzależnienia od alkoholu, narkotyków, dopalaczy i Internetu, czynników ryzyka zwiększających prawdopodobieństwo sięgnięcia po środki psychoaktywne, szkodliwego wpływu używek na organizm ludzki, przestępczości wśród nieletnich, zagrożeń karnych wynikających z ustaw o przeciwdziałaniu narkomanii i wychowaniu w trzeźwości, wykroczeń popełnianych w związku z użytkowaniem sieci. Dyskusja pozwoliła na wymianę informacji między przedstawicielami policji a młodzieżą, która w sposób szczególny zagrożona jest ryzykiem uwikłania w nałogi. Dla organizatorów ważne było, aby każdy uczestnik spotkania sformułował na jego podstawie prawidłowe wnioski na przyszłość, nie poprzestając na teoretycznej znajomości tematu, lecz na jego autentycznej realizacji w praktyce.

Debata pod hasłem „Bezpieczeństwo to nasza wspólna sprawa” okazała się niezwykle interesująca, pouczająca, a także spontaniczna. Licealiści zadawali wiele merytorycznych pytań, na wiele sami też odpowiadali. Uczestnicy spotkania podkreślili ważności i konieczność podejmowania tego typu inicjatyw, zaznaczając jednocześnie potrzebę ciągłego doskonalenia współpracy na poziomie szkoła – rodzice – policja.

W dyskusji wzięli udział uczniowie: Aleksandra Kopycińska (klasa III c), Majka Zimnawoda (klasa I d), Oliwia Linowska (klasa I d), Anna Baranowska (klasa I d), Tomasz Budka (klasa II a), Martyna Kosiorek (klasa II a) oraz Iga Falkowska (klasa II a). Spotkanie poprowadzili: Katarzyna Bąk (klasa III a) i Kamil Frątczak (klasa III a), natomiast oprawę muzyczną zapewniła Sylwia Wójcik (klasa III c).
Pomysłodawczyniami i organizatorkami debaty były panie: Iwona Bielicka i Małgorzata Chalicka.

LO Sierpc

image_pdfimage_print
Skip to content