Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

Awans zawodowy na stopień nauczyciela zawodowego

Awans zawodowy na stopień nauczyciela zawodowego

Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Tak mi dopomóż Bóg.”

W czwartek 31 sierpnia br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu odbyło się uroczyste wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Wicestarosta Juliusz Gorzkoś wręczył nominacje sześciu nauczycielom, którzy pomyślnie zdali egzamin przed komisją egzaminacyjną.

W śród odbierających akty nadania awansu zawodowego byli:

1) Aleksandra Kurta nauczyciel języka polskiego w Zespole Szkół Nr 1 w Sierpcu

2) Edyta Janina Lewandowska wychowawca internatu w Zespole Szkół Nr 1 w Sierpcu

3) Kamil Piotr Zarębski nauczyciel wychowania fizycznego w Zespole Szkół Nr 1 w Sierpcu

4) Agnieszka Koziara-Idzikowska nauczyciel języka angielskiego w Zespole Szkół Nr 2 w Sierpcu

5) ks. Krzysztof Załęski nauczyciel religii w Zespole Szkół Nr 2 w Sierpcu

6) ks. Grzegorz Szlom nauczyciel religii w Liceum Ogólnokształcącym w Sierpcu

Uroczyste ślubowanie odbyło się w obecności: Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Płocku, Katarzyny Majewskiej, Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia, Bogusławy Lewandowskiej, Dyrektora LO w Sierpcu, Ewy Jancewicz, Dyrektora ZS nr 2, Magdaleny Pedy oraz Dyrektora ZS nr 1, Piotra Tyndorfa.

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy awansu oraz życzymy dalszych sukcesów zawodowych i osobistych.

 

 

image_pdfimage_print
Skip to content