Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

Zestawienie danych dotyczących funkcjonowania Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu w latach 1999-2015

Zestawienie danych dotyczących funkcjonowania Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu w latach 1999-2015

Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy Powiatu Sierpeckiego !

Publiczna służba zdrowia od wielu lat zmaga się z licznymi problemami, które bezpośrednio przekładają się na sytuację podmiotów leczniczych, w tym szpitali oraz grup zawodowo związanych z ich funkcjonowaniem, a przede wszystkim na problemy pacjentów. Dlatego też nie dziwi nikogo fakt, iż zagadnienia te są przedmiotem ożywionych rozmów wszystkich zaangażowanych w poruszaną tematykę środowisk.

Podejmowane dotychczas rozwiązania ustawowe i systemowe w większości przypadków nie przyczyniły się do naprawy systemu realizacji świadczeń zdrowotnych, którego zadaniem jest zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej wszystkim jej potrzebującym. Dlatego też, to właśnie na Nas – jako przedstawicielach władz samorządowych, którzy posiadają ten szczególny, społeczny mandat – spoczywa obowiązek zabezpieczenia zdrowotnego obywateli, mieszkańców naszego Powiatu Sierpeckiego. Nikt z Nas nie szczędzi wysiłków, aby zaistniałe warunki dla funkcjonowania szpitali uległy poprawie.

Jednakże każda debata, aby była konstruktywna – musi odbywać się w oparciu o analizę rzetelnych i pełnych danych obejmujących szerszy zakres czasowy. Dlatego też, w nawiązaniu do dyskusji oraz informacji jakie zostały przekazane opinii publicznej, chcę Państwu przedłożyć materiały na temat osiąganych wyników finansowych, zaciągniętych kredytów oraz inwestycji zrealizowanych w naszym powiatowym szpitalu w latach 1999-2015.

z poważaniem
Jan Laskowski
Starosta Sierpecki

POBIERZ:

Zestawienie danych dotyczących funkcjonowania Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu w latach 1999-2015

 

image_pdfimage_print
Skip to content