Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

„Aktywny samorząd”

„Aktywny samorząd”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu przypomina o możliwości uzyskania dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Aktywny samorząd” w 2016 roku dofinansowania dla osób z niepełnosprawnością.

„Aktywny samorząd” to program skierowany do osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności potrzebujących:

pomocy w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu – dla osób z dysfunkcją narządu ruchu w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
pomocy w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B – dla osób z dysfunkcją narządu ruchu w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
pomocy w zakupie sprzętu elektronicznego, oprogramowania, dofinansowania szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego – dla osób z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych w znacznym stopniu,
pomocy w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym – dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
pomocy w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
pomocy w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
pomocy w uzyskaniu wykształcenia poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie) – dla osób z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym

Wnioski można składać w terminie:
do 30 sierpnia 2016 r. (dla pkt 1-6)
do 10 października 2016 r. dla wniosków dotyczących kosztów edukacji

Szczegółowe informacje:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Świętokrzyska 2a 09-200 Sierpc
tel. 24 275 76 60, 24 275 41 88
e-mail pcpr.sierpc@wp.eu

http://www.pcprsierpc.bip.org.pl

http://www.pfron.org.pl/

image_pdfimage_print
Skip to content