Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

„Aktywny samorząd” w 2018 roku

„Aktywny samorząd” w 2018 roku

W 2018 roku na terenie powiatu sierpeckiego realizowany będzie pilotażowy program Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Aktywny samorząd” skierowany do osób z niepełnosprawnością.

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA WNIOSKÓW!

Formy wsparcia:

Moduł I

  • Obszar A Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu dla osób z dysfunkcją narządu ruchu w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
  • Obszar A Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B, dla osób z dysfunkcją narządu ruchu w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
  • Obszar B Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania dla osób z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych w znacznym stopniu,
  • Obszar B Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

  • Obszar C Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
  • Obszar C Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,

  • Obszar C Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),

  • Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla dziecka będącego pod opieką Wnioskodawcy,

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji: w szkole policealnej, w kolegium, w szkole wyższej dla osób z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym

Termin przyjmowania wniosków:

Moduł I – do 30 sierpnia 2018r.

Moduł II: do 30 marca 2018r. dla wniosków dot. roku akademickiego 2017/2018, do 10 października 2018 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2018/2019).

Informacje, miejsce składania wniosków:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Świętokrzyska 2a,

tel.: 24 275 76 60 e-mail pcpr.sierpc@wp.eu

http://www.pfron.org.pl/ zakładka: Programy i zadania PFRON, zakładka: Aktywny samorząd.

http://www.pcprsierpc.bip.org.pl zakładka PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD”

Program finansowany ze środków PFRON

image_pdfimage_print
Skip to content