Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

Aktywny samorząd w 2016 roku

Aktywny samorząd w 2016 roku

Powiatowe Centrum Pomocz Rodzinie w Sierpcu zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Aktywny samorząd” skierowanego do osób posiadających orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Zarząd PFRON przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2016 roku.
Przewidziane formy wsparcia:

Moduł I:
Obszar A Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
Obszar A Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
Obszar B Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
Obszar B Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
Obszar C Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
Obszar C Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
Obszar C Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego),
Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym/dziennym lub niestacjonarnym/wieczorowym/zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).

Terminy
Termin zakończenia przyjmowania wniosków:
1. dla Modułu I – dnia 30 sierpnia 2016 r.
2. dla Modułu II:dnia 30 marca 2016 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2015/2016),
dnia 10 października 2016 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2016/2017).

Wysokość pomocy

Aktualne warunki udziału i dofinansowania opisane są w ust. 8 i ust. 17 dokumentu „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2016 roku” – http://www.pfron.org.pl/

image_pdfimage_print
Skip to content