Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

Aktywne ferie w OPP

Aktywne ferie w OPP

Zimą nie musi być nudno”- z takim przekonaniem opuszczali mury Ogniska Pracy Pozaszkolnej uczestnicy zajęć „Aktywne ferie w OPP”.

W I tygodniu ferii odbyło się wiele atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego: warsztaty malarskie, warsztaty psychologiczne „Asertywność i komunikacja bez granic”, warsztaty kulinarne, warsztatach profilaktycznych w Powiatowej Komendzie Policji, warsztaty czytelnicze w Powiatowej Bibliotece w Sierpcu oraz wyjście na basen. W poniedziałek 28.01.2019r odbyły się warsztaty malarskie, które poprowadziła dla najstarszych wychowanków pani Zofia Kujawa. Powstały piękne prace na płótnie. Młodsi wychowankowie brali udział w warsztatach profilaktycznych pt. Alkoholowi i narkotykom – mówię NIE!. Powstały plakaty o charakterze informacyjnym na temat używek. Dzisiaj było wesoło …

Warsztaty psychologiczne „Asertywność i komunikacja bez granic”, które poprowadziła pani Dorota Matyjasik – psycholog z MOPS-u. Podczas zajęć prezentowaliśmy scenki rodzajowe oraz tworzyliśmy prace nt. asertywności. Odbyły się również warsztaty taneczno – ruchowe oraz „Karaoke”. Podopieczni ze Środowiskowej Świetlicy Ogniska Wychowawczego skorzystali z warsztatów plastycznych nt. mowy nienawiści. Powstałe prace można podziwiać w sali konferencyjnej OPP.

Trzeci dzień ferii upłynął pod hasłem kulinarnym: w rysunku, w zabawach, malarstwie i w warsztatach kulinarnych prowadzonych przez panią Sylwię Paradowską – dietetyk. Uczestnicy warsztatów wykonali owocowe musli, które ozdabiali owocowymi kompozycjami. Stworzyli również niepowtarzalne kompozycje kwiatowe farbami akrylowymi na drewnianych, kuchennych łyżkach. Najmłodsi wychowankowie uczestniczyli w warsztatach czytelniczych w Powiatowej Bibliotece w Sierpcu. Pod hasłem „Bezpieczeństwo” upłynął IV dzień ferii w OPP. 21 wychowanków wzięło udział w warsztatach profilaktycznych w Powiatowej Komendzie Policji w Sierpcu. W towarzystwie pana aspiranta Krzysztofa Dobrzenieckiego i pani sierżanta Aleksandry Szarwińskiej wychowankowie mieli możliwość zwiedzenia komendy oraz poznania pracy policjanta. Odbyły się również warsztaty profilaktyczne pt.”Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”. Nasi wychowankowie zachwyceni serdeczną atmosferą panującą na policji podziękowali panu Mariuszowi Kryszkowskiemu – komendantowi policji. Po powrocie najstarsi wzięli udział w konkursie profilaktycznym „Alkoholowi i papierosom mówię NIE”. Mistrza wiedzy poznamy 1 lutego podczas zakończenia ferii zimowych w OPP. W piątek 1 lutego był kolejnym aktywnym dniem ferii zimowych w OPP. Miłośnicy sportu udali się na basen, gdzie pod czynnym okiem pana Mariusza Żmijewskiego uczestniczyli w grach i zabawach w wodzie. Miłośnicy języka angielskiego mieli szansę uczestniczyć w grach i zabawach „po angielsku”. Na zakończenie „Aktywnego tygodnia zimowego” wszyscy wychowankowie otrzymali dyplomy i upominki. Poznaliśmy laureatów konkursu profilaktycznego „Alkoholowi i papierosom mówię NIE”. Mistrzem wiedzy została: Anna Obrębska, wicemistrzami: Szymon Sikorski, Zofia Ptaszyńska, Joanna Gąsiorowska, Wiktoria Adamkowska, Paula Przymyłska, Kinga Skowrońska. Pani Dyrektor pożegnała wychowanków życząc udanego wypoczynku i bezpiecznego drugiego tygodnia ferii zimowych. Podziękowała wszystkim nauczycielom oraz pracownikom OPP za zaangażowanie w przygotowanie ciekawych zajęć. Wyrazy podziękowania za współpracę przy organizacji „Aktywnego tygodnia zimowego” dla: 

– pani Zofii Kujawy – za poprowadzenie warsztatów malarskich

– pana Mariusza Kryszkowskiego za umożliwienie zwiedzenia Powiatowej Komendy Policji

– pana Krzysztofa Dobrzenieckiego oraz pani Aleksandry Szarwińskiej za przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych 

– pani Elżbiety Gozdowskiej za umożliwienie przeprowadzenia warsztatów czytelniczych

– pani Sylwii Paradowskiej za przeprowadzenie warsztatów żywieniowych

– pani Dorocie Matyjasik za przeprowadzenie warsztatów psychologicznych

– pana Marka Iwińskiego za udostępnienie Krytej Pływalni pana Mariusza Żmijewskiego za przeprowadzenie zajęć sportowych na basenie

– pani Beaty Smardzewskiej – firma Jantar

– pana Józefa Obrębskiego

 

image_pdfimage_print
Skip to content