Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

75. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

75. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

W 75. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego Starosta Sierpecki Mariusz Turalski i Wicestarosta Sierpecki Jarosław Ocicki złożyli kwiaty przy Pomniku Żołnierzy Września 1939 i Armii Krajowej. Na zaproszenie Starostów w uroczystościach wziął udział były Przewodniczący Rady Miasta Sierpca, wielki propagator historii Kazimierz Czermiński. Kolejnym aktem uroczystości była wizyta Starostów i Przewodniczącego Seniora na cmentarzu parafialnym, gdzie oddano hołd i złożono kwiaty przy pomnikach uczestników Powstania i Żołnierzy Armii Krajowej- ś.p. por. Armii Krajowej- Andrzeja Olechowskiego ps. ,,Żbik’’, ś.p. kpr pchor. Henryka Gutowskiego ps. ,,Olgierd’’, ś.p. pchor. Stanisława Sękowskiego ps. ,,Michał’’, ,,Rugia’’oraz ś.p. Bronisława Dylak, który był nieustraszonym konspiratorem i powstańcem warszawskim.

Biogramy bohaterów:

Andrzej Olechowski, porucznik „Żbik”, żołnierz 2 Pułku Piechoty Legionów Armii Krajowej, uczestnik akcji „Burza”. Były Prezes Obwodu Sierpeckiego Światowego Związku Armii Krajowej. Po zamieszkaniu w Sierpcu ceniony trener boksu, w połowie lat 60. XX wieku założyciel sierpeckiej sekcji bokserskiej. Na jego zaproszenie 30 XI 1964 roku do Sierpca przyjechał mistrz olimpijski z Tokio (1964 r.) Jerzy Kulej. W tym dniu w wypełnionej do ostatnich miejsc sali widowiskowej Domu Kultury odbyła się pokazowa walka bokserska Mistrza. Andrzej Olechowski to także fotograf, nauczyciel sierpeckich fotografów, współzałożyciel powstałego w Sierpcu 1 IX 1989 roku Stowarzyszenia Żołnierzy Armii Krajowej, autor wydanej w 2002 roku przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Sierpeckiej książki wspomnieniowej „Ten od Zawiszy: wspomnienia z lat 1939-1945”, radny Rady Miejskiej Sierpca w latach 1990-1994, przyjaciel sierpeckich harcerzy, jeden z inicjatorów nadania Szkole Podstawowej nr 2 imienia Armii Krajowej, współinicjator powstania Pomnika Katyńskiego, aktywny uczestnik spotkań Klubu Zasłużonych dla Miasta Sierpca, działacz społeczny, gawędziarz, znawca historii oraz ciepły, lubiany przez wielu człowiek. Odznaczony m.in. Krzyżem A.K. – Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, wyróżnieniem Działacz Kultury Fizycznej, medalem Zasłużony dla Miasta Sierpca.

Henryk Gutowski p.s. „Olgierd”, jeden z członków redakcji „Polski Podziemnej”.
Urodzony 5 X 1922 r. w Sierpcu, zmarł 1 VI 2003 r. Ukończył szkołę podstawową w Sierpcu oraz Liceum Ogólnokształcące w Strzelcach Opolskich. W okresie XII 1940 r. – I 1942 r. należał do POZ w Sierpcu, gdzie przydzielono go do pracy w konspiracyjnej drukarni przy drukowaniu i kolportowaniu. 13 stycznia 1942 r. został aresztowany, jednak udało mu się zbiec z posterunku żandarmerii. Został za to odznaczony Krzyżem Walecznych. Do XII 1942 r. ukrywał się we wsi Chotum k. Strzegowa. Na początku I 1943 r. dostał się do Warszawy, następnie zaś przeniósł się do powiatu radzymińskiego, gdzie działał w Oddziale Specjalnym Józef Marcinkowski p.s. „Wybój” podczas okupacji. Na początku 1944 r. ukończył kurs podchorążych rezerwy piechoty, uzyskując stopień kaprala podchorążego. W X 1944 r. pod nazwiskiem Roman Białobłocki wyjechał do Białegostoku, gdzie wstąpił do polskiego wojska. Jako żołnierz 3 pułku piechoty brał udział w walkach o Wał Pomorski, w czasie których został ranny. Po zakończeniu wojny uciekł z wojska i powrócił do Sierpca, jednocześnie zaczął używać swego prawdziwego nazwiska. W drugiej połowie 1945 r. nawiązał kontakt z Marcinkowskim „Wybojem” i wstąpił do ROAK. Miedzy innymi 15 I 1946 r. brał udział w opanowaniu cukrowni w Glinojecku w powiecie ciechanowskim. Ujawnił się wiosną 1947 r. po ogłoszeniu amnestii, jednakże obawiając się aresztowania zaczął się ukrywać. We wrześniu 1950 r. aresztowano go w Świdnicy i osadzono w Warszawie w pałacu Mostowskich. 20 I 1952 r. został skazany na karę śmierci, zamienioną na dożywotnie więzienie. Na wolność wyszedł pod koniec roku 1966. Po 1989 roku wielokrotnie odznaczano go za pracę społeczną dla miasta Sierpca. Otrzymał następujące odznaczenia:

Zasłużony dla miasta Sierpca, 1993 r.
Sierpczanin Roku 1993
Krzyż Armii Krajowej, 1993 r.
Złoty Krzyż Zasługi, 1995 r.
Odznaka Weterana Walki o Niepodległość, 1995 r.
Brązowy Medal „Za Zasługi dla Obronności Kraju”, 1997 r.
Medal 200-lecia Mazurka Dąbrowskiego-Hymnu Narodowego, 1997 r.
Krzyż Partyzancki, 1998 r.
Odznaka pamiątkowa „Akcja Burza”

Stanisław Sękowski p.s. „Michał”, „Odra”, „Ordon”, „Rugia”, „Zbrucz”.
Urodzony 19 VI 1914 r. w Gójsku w powiecie sierpeckim, zmarł 11 I 1961 r. w Sierpcu. W czasie kampanii wrześniowej uczestniczył w obronie Modlina. Po kapitulacji znalazł się w niemieckiej niewoli , jednakże wkrótce udało mu się zbiec. Rozpoczął działalność konspiracyjną we wrześniu 1940 r. w strukturach POZ, gdzie objął funkcję oficera organizacyjnego w Sztabie Okręgu III Mazowsze. Po wejściu POZ w struktury AK został kurierem Sztabu Podokręgu Północ Obszaru Warszawa. W sierpniu 1943 r. ukończył Konspiracyjną Szkołę Podchorążych, po czym został przeniesiony do Państwowego Korpusu Bezpieczeństwa. Objął stanowisko instruktora w Szkole Oficerskiej i Podoficerskiej. Od XII 1943 r. dowodził Grupą Bojową „Roman”, stanowiącą grupę likwidacyjną Kierownictwa Walki Podziemnej miasta stołecznego Warszawy, przeprowadzając ok. 20 udanych akcji. W czasie Powstania Warszawskiego został ranny, następnie zaś dowodził plutonem w czasie walk w Puszczy Kampinoskiej. Do I 1945 r. pełnił funkcję referenta łączności i pełnomocnika referenta kontrwywiadu w Sztabie Podokręgu Północ Obszaru Warszawa. 1 I 1945 r. został mianowany podporucznikiem. W VI 1945 r. został aresztowany i skazany na 10 lat więzienia. Zwolniono go na mocy amnestii w roku 1947. 7 XI 1950 r. został ponownie aresztowany. Do I 1956 r. przetrzymywano go w szpitalu więziennym we Wrocławiu, następnie zaś w szpitalu dla chorych umysłowo w Drewnicy. W Sierpcu zamieszkał u Gadzińskiego przy Starym Rynku. Tutaj zmarł w wyniku zaczadzenia 11 I 1961 r. Został pochowany na starym cmentarzu parafialnym.
Stanisław Sękowski był dwukrotnie odznaczony Krzyżem Walecznych- w roku 1939 oraz 15 I 1945 r.

biogramy i fot. Bohaterów SIERPC ONLINE/Magdalena Staniszewska

image_pdfimage_print
Skip to content