Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach na terenie powiatu sierpeckiego

Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach na terenie powiatu sierpeckiego

W 2018 roku Powiat Sierpc w partnerstwie z gminami Gozdowo, Mochowo, Rościszewo, Sierpc, Szczutowo, Zawidz zakończył realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa V Gospodarka przyjazna środowisku, Działanie: 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu pn.:”Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach na terenie powiatu sierpeckiego”.

Projekt zakładał zakup i montaż powiatowej centrali alarmowej oraz montaż 9 punktów alarmowych składających się z nowoczesnych elektronicznych syren szczelinowych na terenie sześciu z siedmiu gmin wchodzących w skład powiatu sierpeckiego. Całkowita wartość projektu wynosiła 271 653.00 zł z czego pozyskane środki 217 322.40zł. Podstawowym celem przedmiotowego projektu było dostosowanie systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności przed zagrożeniami do współczesnej wachlarza zagrożeń czyli między innymi zmian klimatycznych, skutków rozwoju gospodarki i uprzemysłowienia, jak również minimalizację skutków negatywnych zjawisk pogodowych. Ostrzeganie i alarmowanie przed zagrożeniami technicznymi, atmosferycznymi, katastrofami naturalnymi czy skażeniami biologicznymi i chemicznymi w czasie pokoju oraz nalotami z powietrza w czasie wojny, co służy zaspokojeniu najważniejszej potrzeby człowieka, jaką jest poczucie bezpieczeństwa.
Powiat sierpecki zagrożony jest występowaniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, których natężenie nasila się i wynika ze zmian klimatycznych. Na terenie powiatu coraz częściej występują orkany, lokalne trąby powietrzne czy też długotrwałe susze, pożary lasów jak również ulewne deszcze. Poza zagrożeniami będącymi skutkiem zmian klimatu należy również uwzględnić inne zagrożenia wynikające z rozwoju przemysłu oraz transportu materiałów niebezpiecznych Drogą Krajową nr 10 ( przechodzącą przez teren 4 z 7 gmin powiatu sierpeckiego) jak również pozostałymi drogami oraz transportem kolejowym. Zaznaczyć należy, iż System będzie mógł być wykorzystywany również w czasie wojny.
Z końcem roku 2018 system został wzbogacony o zmodernizowane wirnikowe syreny alarmowe na terenie gminy Zawidz oraz Szczutowo w ilości 6 sztuk. Starostwo Powiatowe pozyskało również dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na zakup czujnika skażeń oraz stacji pogody na łączną kwotę 7995.00 zł.
W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców powiatu oraz osób czasowo przebywającym na naszym terenie, Starostwo Powiatowe w Sierpcu nie ustaje w staraniach o rozbudowę i modernizację systemu. W roku obecnym dokonany zostanie kolejny zakup, tym razem pulpitu sterującego dla potrzeb Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Sierpcu, sfinansowany z pozyskanej dotacji na obronę cywilną przy minimalnym wkładzie własnym, wstępnie szacowane koszty opiewają na ok 20 tyś zł.

 

image_pdfimage_print
Skip to content