Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

V sesja Rady Powiatu Sierpeckiego

V sesja Rady Powiatu Sierpeckiego

V sesja Rady Powiatu Sierpeckiego po otwarciu i stwierdzeniu jej prawomocności przez przewodniczącego Rady Powiatu Juliusza Gorzkosia, rozpoczęła się minutą ciszy ku czci niedawno zmarłego śp. Jana Olszewskiego premiera RP.

Następnie Radni zapoznali się ze sprawozdaniami: Komendanta Powiatowego Policji w Sierpcu o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie Powiatu Sierpeckiego w 2018 roku, Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu o stanie bezpieczeństwa Powiatu Sierpeckiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za rok 2018, z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2018 r. oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sierpcu o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Sierpeckiego w 2018 roku. Przyjęto również informację dotyczącą realizacji zadań z zakresu ochrony roślin i nasiennictwa na terenie Powiatu Sierpeckiego oraz informację o stanie środowiska na obszarze Województwa Mazowieckiego.

Podjęto Uchwały:

 • zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości Powiatu Sierpeckiego oddanych powiatowym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd.

 • zmieniającą Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2019-2035.

 • zmieniającą Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2019r.

 • oświadczenie w sprawie przyznania tytułu honorowego „Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego” dla Pani Mirosławy Sawickiej – Przewodniczącej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy SPZZOZ w Sierpcu.

 • oświadczenie w sprawie przyznania tytułu honorowego „Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego” dla Księdza Stefana Izydora Prusińskiego Proboszcza Emeryta Parafii pw. św. Apolonii w Borkowie Kościelnym.

 • oświadczenie w sprawie przyznania tytułu honorowego „Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego” dla Pana Dariusza Mroczkowskiego oraz Pana Jakuba Mroczkowskiego – Sędziów piłki ręcznej na szczeblu centralnym.

 • w sprawie powołania Komisji Infrastruktury i Bezpieczeństwa Publicznego oraz określenia jej składu osobowego.

 • w sprawie powołania Komisji Spraw Społecznych oraz określenia jej składu osobowego.

 • w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz określenia jej składu osobowego.

 • w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej oraz określenia jej składu osobowego.

 • w sprawie przyjęcia Planu pracy Rady Powiatu w Sierpcu na 2019 rok.

Ponadto Radni zapoznali się z sprawozdaniem z działalności i efektów Organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w 2018r. oraz zestawienie potrzeb oraz oczekiwania w zakresie systemu pieczy zastępczej oraz z sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki w roku 2017.

 

image_pdfimage_print
Skip to content