Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy

Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy

Dziś (17.12) starosta sierpecki Mariusz Turalski powołał nową Powiatową Radę Rynku Pracy na 4-letnią kadencję. Rada jest organem opiniodawczo-doradczym Starosty w sprawach polityki rynku pracy.

Podczas pierwszego posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy starosta Mariusz Turalski wraz z wicestarostą Jarosławem Ocickim i dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy Ewą Barchanowicz podziękowali za współpracę i zaangażowanie członkom w związku z zakończeniem kadencji, wręczając podziękowania następującej treści: „Składam serdeczne podziękowanie za zaangażowanie oraz udział w pracach Powiatowej Rady Rynku Pracy w Sierpcu i jednocześnie żywię głębokie przekonanie, iż to symboliczne podziękowanie jest jedynie pewnym etapem Naszej współpracy, a niedaleka przyszłość przyniesie jeszcze wiele okazji do dalszych kontaktów i wspólnego działania. Życzę dalszych sukcesów w pracy zawodowej i społecznej”.

Podziękowania zostały wręczone Panu Andrzejowi Nowakowskiemu, Henrykowi Nawrockiemu i Grzegorzowi Ratkowskiemu.

Nowym członkom PRRP zostały wręczone akty powołania na kadencję 2019-2022: „Działając na podstawie art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018r., poz. 1265 z póżn. zm.), w związku z desygnowaniem Pana/Pani kandydatury powołuję Pana/Panią do pełnienia funkcji Członka w Powiatowej Radzie Rynku Pracy w Sierpcu”.

Członkowie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Sierpcu:
1. Terenowe struktury organizacji związkowych:
• Agnieszka Sadowska – NSZZ „Solidarność”
• Piotr Podlaski – Związek Nauczycielstwa Polskiego
2. Reprezentatywne organizacje pracodawców:
• Katarzyna Klimek – Cech Rzemiosł Różnych
• Waldemar Orzechowski – Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych „LEWIATAN”
3. Społeczno – Zawodowe Organizacje Rolników, w tym Związki Zawodowe Rolników Indywidualnych i Izby Rolnicze:
• Wojciech Wilamowski – Mazowiecka Izba Rolnicza Płock
1. Samorząd terytorialny:
• Andrzej Cześnik – Radny Powiatu Sierpeckiego
• Piotr Tyndorf – Zespół Szkół Nr 1 w Sierpcu
• Arkadiusz Marlęga – Radny Gminy Sierpc

Spośród członków PRRP dokonano w głosowaniu jawnym wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady. Przewodniczącym został Pan Andrzej Cześnik natomiast Wiceprzewodniczącym Pan Waldemar Orzechowski.

image_pdfimage_print
Skip to content