Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

29 czerwca br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu odbyła się LIV Sesja Rady Powiatu w Sierpcu.

Otwarcia obrad dokonał Przewodniczący Rady Powiatu – Jan Rzeszotarski witając gości i radnych, po czym stwierdził quorum i prawomocność obrad. Przyjęto zaproponowany porządek obrad, a następnie poinformował o pismach, które wpłynęły do Rady między sesjami:

  1. Informacja Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o posiedzeniu Kolegium gdzie przedmiotem będzie badanie Uchwały 315.LII.20188 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie udzielenia dotacji na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – Zespół Klasztorny należący do Opactwa Sióstr Benedyktynek w Sierpcu, w skład którego wchodzą: kościół pw. Wniebowzięcia NMP, murowany klasztor Opactwa Sióstr Benedyktynek z 1720 roku i dzwonnica z końca XVIII wieku,
  2. wniosek o zabranie głosu podczas obrad sesji w dniu 29 czerwca 2018 roku,
  3. w sprawie usunięcia nazwiska w kontekście podanej informacji dotyczącej unieważnienia konkursu z relacji Sesji Rady Powiatu z dnia 30 maja w przekazie on-line oraz pozostałych przekazach.
  4. rozstrzygnięcie w sprawie wniosku o unieważnienie konkursu na Dyrektora SPZZOZ w Sierpcu.
  5. Przewodniczącego Rady Gminy w Mochowie dotyczące udzielenia informacji na temat zajętego stanowiska przez Radę Powiatu w Sierpcu na temat potrzeby wykonania nowego obiektu infrastruktury drogowej w postaci ronda w miejscowości Ligowo wraz z odpowiedzią w niniejszym temacie,
  6. Stanowisko Spółki „Koleje Mazowieckie-KM” w sprawie poparcia działań dotyczących rozwoju mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin.
  7. Stanowisko Rady Gminy Długosiodło w sprawie poparcia działań dotyczących rozwoju Portu Lotniczego Warszawa-Modlin.
  8. Stanowisko Rady Gminy Izabelin w sprawie poparcia działań dotyczących rozwoju Portu Lotniczego Warszawa-Modlin,
  9. Starosty Powiatu Płockiego na temat planów remontu drogi powiatowej nr nr 3759W Szumanie-Bielsk na terenie Powiatu Płockiego,
  10. Uchwała Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 czerwca 2018 roku w sprawie podziału województwa mazowieckiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w tych okręgach wyborczych do Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

 

Podjęto Uchwały:

1. uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2018-2034.

2. uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2018 rok.

3. w sprawie wynagrodzenia Starosty Sierpeckiego Pana Jana Laskowskiego.

Radni podjęli oświadczenie w sprawie zaopiniowania projektu herbu i flagi Powiatu Sierpeckiego.

 

 

 

image_pdfimage_print
Skip to content