Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

ROZSTRZYGNIĘCIE POWIATOWEGO KONKURSU POETYCKIEGO POD HASŁEM  „CZY TAK TRUDNO BYĆ POETĄ?”

ROZSTRZYGNIĘCIE POWIATOWEGO KONKURSU POETYCKIEGO POD HASŁEM  „CZY TAK TRUDNO BYĆ POETĄ?”

Rozstrzygnięcie siódmej edycji Powiatowego Konkursu Poetyckiego pod hasłem „Czy tak trudno być poetą?” odbyło się 13 kwietnia w Zespole Szkół nr 2 w Sierpcu.

Organizatorami konkursu byli nauczyciele języka polskiego: Anna Wróblewska, Joanna Zielińska, Edyta Telesiewicz. Patronat nad konkursem objął pan Jan Laskowski Starosta Powiatu Sierpeckiego. 

Na uroczystości obecni byli:
– p. Bogusława Lewandowska Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia
– p. Magdalena Peda Dyrektor ZS nr 2
– nauczyciele języka polskiego szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
– uczniowie gimnazjów i szkół średnich – uczestnicy konkursu.
Organizatorzy konkursu serdecznie dziękują p. Janowi Laskowskiemu Staroście Powiatu Sierpeckiego za objęcie patronatem konkursu oraz wsparcie finansowe, dzięki któremu możliwy był zakup atrakcyjnych nagród.
Konkurs został skierowany do uczniów gimnazjów i szkół średnich powiatu sierpeckiego. Ku naszej radości wciąż spotyka się z dużym zainteresowaniem, co świadczy o wielkiej wrażliwości ludzi młodych i o potrzebie wyrażania jej w mowie poetyckiej. Jego celem było przede wszystkim propagowanie twórczości poetyckiej wśród młodzieży, inspirowanie uczniów do poznawania poezji jako gałęzi sztuki, literatury oraz promowanie młodych twórców.
Tegoroczna edycja konkursu przebiegała pod hasłem: „Moje miejsce w świecie”. Pisanie wierszy z pewnością nie jest dziś ani zajęciem popularnym, ani modnym, dlatego tym większe uznanie należy się młodym twórcom, którzy chcą dzielić się refleksjami na temat otaczającej ich rzeczywistości za pomocą mowy poetyckiej. Okazuje się, że wspomniane refleksje mają różny charakter. Są wśród nich te pozytywne, niezwykle optymistyczne, ale są również i te pełne żalu, zagubienia, niepewności. Tworzenie poezji jest zatem dla młodych poetów często drogą do odnalezienia swojego miejsca w świecie, który nie zawsze wydaje im się przyjazny.
Jury konkursowe w składzie: A Wróblewska, J. Zielińska, E. Telesiewicz, miało bardzo trudne zadanie, bowiem do konkursu zgłoszono kilkadziesiąt wierszy. Brano pod uwagę walory artystyczne utworów, umiejętność zastosowania środków artystycznych, oryginalność. Decyzją jury nagrody i wyróżnienia otrzymali:
I miejsce – JAKUB KILANOWSKI GIMNAZJUM W BORKOWIE KOŚCIELNYM
II miejsce – JAKUB SOKOŁOWSKI GIMNAZJUM W SZCZUTOWIE
III miejsce – PATRYCJA SZPANELEWSKA GIMNAZJUM W MOCHOWIE
Wyróżnienia:
– NINA TYSZKA GIMNAZJUM W SUSKU
– ANNA MACIEJEWSKA ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W SIERPCU
– FRANCISZEK PACIUSZKIEWICZ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BP. LEONA
WETMAŃSKIEGO W SIERPCU
– LIDIA SYGOWSKA ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W SIERPCU
Wszyscy byli ciekawi twórczości młodych poetów. Młodzież ZS nr 2 zaprezentowała nagrodzone i wyróżnione wiersze w niezwykłej scenerii „Kawiarni poetyckiej”. Zebrani mogli przenieść się do epoki XX-lecia międzywojennego, gdyż właśnie wtedy kawiarnie stały się ówczesnymi salonami literackimi. Tam artyści tworzyli i czytali swoje wiersze, poddając je natychmiastowej ocenie gości. Publiczności podobały się ciekawe interpretacje utworów konkursowych, którym towarzyszyły piękna, liryczna oprawa muzyczna w wykonaniu młodzieży Ekonomika. Niezwykle nastrojowa, refleksyjna atmosfera udzieliła się wszystkim zebranym.
Serdeczne podziękowania kierujemy pod adresem Starostwa Powiatu Sierpeckiego za objęcie patronatem naszej inicjatywy, nauczycielom – opiekunom za wspieranie swoich podopiecznych w podejmowaniu przez nich prób poetyckich oraz wszystkim uczestnikom. Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie w przyszłym roku! Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy!


Organizatorzy

 

 

 

 

image_pdfimage_print
Skip to content