Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia jednego punktu bezpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Sierpeckim w 2018 roku.

Na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz. 1817 z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Sierpcu informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia jednego punktu bezpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Sierpeckim w 2018 roku, dokonano wyboru oferty:

Fundacji TOGATUS PRO BONO, 10-544 Olsztyn ul. Warmińska 7/1 – na kwotę 60 725,88 złotych.

Więcej http://www.sierpc.starostwo.gov.pl/index.php?tree=2532

image_pdfimage_print
Skip to content