Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

25-lecie Gminy Sierpc

25-lecie Gminy Sierpc

W dniu 20 stycznia 2017 roku w Zajeździe Sonata w miejscowości Studzieniec odbył się Jubileusz 25 – lecia Gminy Sierpc.

Obchody Jubileuszu rozpoczęły się o godzinie 14.30 Mszą Świętą koncelebrowaną przez ks. Adama Zaborowskiego – Proboszcza Parafii pw. św. Apolonii w Borkowie Kościelnym oraz ks. Tomasza Szablewskiego.

W uroczystościach udział wzięli m.in.: Pan Waldemar Olejniczak – Poseł na Sejm RP, przedstawiciele ministerstwa finansów i ministerstwa edukacji narodowej, przedstawiciele władz szczebla wojewódzkiego, przedstawiciele władz samorządowych powiatu i zaprzyjaźnionych gmin, przedstawiciele powiatowych jednostek administracyjnych współpracujących z Gminą Sierpc, przedsiębiorcy, sołtysi, radni wszystkich kadencji, nauczyciele, pracownicy Urzędu Gminy   i jednostek organizacyjnych.

Galę z okazji 25 – lecia Gminy Sierpc prowadzili Zuzanna Krześniak i Mariusz Cupała – uczniowie Zespołu Szkół w Borkowie Kościelnym. Na początku uroczystości minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych samorządowców.

 Zarys historyczny powstania gminy przedstawił Pan Andrzej Kanigowski – Przewodniczący Rady Gminy Sierpc.

Wójt Gminy Sierpc – Pan Krzysztof Korpoliński na początku swego przemówienia przywołał słowa Jana Pawła II – „siła państwa i jego rozwój zależą w dużej mierze od mądrej i sprawnej pracy samorządowców, tak aby dla wszystkich w domu ojczystym starczyło chleba i żeby nikt nie czuł się zapomniany”. Następnie, podsumował dorobek i osiągnięcia 25 lat istnienia gminy m.in.: zmodernizowaną sieć drogową, wybudowane ponad 200 kilometrów sieci wodociągowej, 3 Stacje Uzdatnia Wód, nowoczesne placówki oświatowe, place zabaw, boiska sportowe, wyremontowane świetlice wiejskie i remizy OSP. Wójt Gminy Sierpc podkreślił, że „Gmina Sierpc to przede wszystkim mieszkańcy, tworzący wspólnotę. Dobrzy i pracowici ludzie, na których zawsze można liczyć, cierpliwi i wyrozumiali obywatele”. Na zakończenie wystąpienia Wójt podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do rozwoju Gminy Sierpc.

 Wygłoszone zostały także przemówienia okolicznościowe zaproszonych gości. Marszałek Województwa Mazowieckiego – Pan Adam Struzik przyznał Gminie Sierpc medal pamiątkowy „Pro Masovia”, będący wyróżnieniem okolicznościowym nadawanym osobom fizycznym, jednostkom samorządu terytorialnego, organizacjom pozarządowym, instytucjom państwowym oraz innym osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nie mającym osobowości prawnej, które całokształtem działalności zawodowej, społecznej, publicznej lub realizacją swoich zadań na rzecz województwa mazowieckiego wybitnie przyczyniły się do gospodarczego, kulturalnego lub społecznego rozwoju Mazowsza. Dyplomy uznania Marszałka wręczył Pan Tomasz Kominek – Dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Płocku.

 Kolejnym punktem uroczystości były występy artystyczne dzieci i młodzieży szkolnej        ze Szkoły Podstawowej w Goleszynie.

            Na zakończenie uroczystości zaproszeni goście obejrzeli multimedialną prezentację poświęconą Gminie Sierpc.

 

info: Gmina Sierpc

fot. Extra Sierpc

image_pdfimage_print
Skip to content