Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach na terenie powiatu Sierpeckiego

Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach na terenie powiatu Sierpeckiego

Powiat Sierpecki wspólnie z Gminami z terenu Powiatu Sierpeckiego podjął starania o pozyskanie środków unijnych na realizację projektu pn. „Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach na terenie powiatu Sierpeckiego”. Podpisano umowy partnerskie, których celem jest wspólne działanie na rzecz przygotowania projektu i jego realizacji.

Zadanie byłoby realizowane z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 – Oś piorytetowa V Gospodarka przyjazna środowisku – Działanie 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu.

Projekt zakłada budowę systemu złożonego z zestawów syren alarmowych wraz z wyposażeniem, służącym do informowania o niebezpieczeństwie ludności przebywającej na obszarze gminy Gozdowo, Mochowo, Rościszewo, Szczutowo, Sierpc i Zawidz.

Jeżeli uda się pozyskać środki unijne Lider i Partnerzy w ramach projektu zakupią:

Lider Powiat Sierpecki – dokona zakupu 1 centrum sterowania i kontroli (panel) – wkład własny min. (20%) 7 960 zł. Kwota dofinansowania (do 80% wydatków kwalifikowanych)  31840,00 zł.

Partner Gmina Gozdowo – dokona zakupu 1 zestawu syren alarmowych wraz z wyposażeniem o mocy 600W – wkład własny min. (20%) 5 100 zł. Kwota dofinansowania (do 80% wydatków kwalifikowanych) 20400,00 zł.

Partner Gmina Mochowo – dokona zakupu 3 zestawów syren alarmowych wraz z wyposażeniem o mocy 600W – wkład własny min. (20%) 15 300 zł. Kwota dofinansowania (do 80% wydatków kwalifikowanych) 61200,00 zł.

Partner Gmina Rościszewo – dokona zakupu 2 zestawów syren alarmowych wraz z wyposażeniem o mocy 600W – wkład własny min. (20%) 10 200 zł. Kwota dofinansowania (do 80% wydatków kwalifikowanych) 40800,00 zł.

Partner Gmina Sierpc – dokona zakupu 1 zestawu syren alarmowych wraz z wyposażeniem o mocy 600W – wkład własny min. (20%) 5 100 zł. Kwota dofinansowania (do 80% wydatków kwalifikowanych) 20400,00 zł.

Partner Gmina Szczutowo – dokona zakupu 1 zestawu syren alarmowych wraz z wyposażeniem o mocy 600W – wkład własny min. (20%) 5 100 zł. Kwota dofinansowania (do 80% wydatków kwalifikowanych) 20400,00 zł.

Partner Gmina Zawidz – dokona zakupu 1 zestawu syren alarmowych wraz z wyposażeniem o mocy 600W – wkład własny min. (20%) 5 100 zł. Kwota dofinansowania (do 80% wydatków kwalifikowanych) 20400,00 zł.

Za projekt odpowiada Referat Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej. Informacji udziela p. Joanna Pakieła – Kierownik Referatu.

Trzymamy kciuki za powodzenie projektu 😉

image_pdfimage_print
Skip to content