Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

Poświęcenie i otwarcie wyremontowanej remizy OSP w Kurowie

Poświęcenie i otwarcie wyremontowanej remizy OSP w Kurowie

Poświęcenie i otwarcie wyremontowanej remizy to główne punkty uroczystości strażackich jakie miały miejsce dziś w Kurowie (gm. Gozdowo.)

Uroczystość rozpoczęła się od Mszy Świętej w Kościele Parafialnym w Kurowie, którą celebrował ks. Jarosław Kłosowski. Dalsza część obchodów miała miejsce już przed budynkiem remizy OSP Kurowo, gdzie zgromadzili się zaproszeni goście, pododdziały Ochotniczych Straży Pożarnych, poczty sztandarowe oraz mieszkańcy Kurowa. Uroczystościom towarzyszyła Orkiestra Dęta z Gozdowa pod batutą Edwarda Wielgóckiego.

Uroczystość była doskonałą okazją do przypomnienia dziejów OSP Kurowo. Historię jednostki przedstawił Prezes OSP Kurowo Stanisław Urbanowicz, który przypomniał najważniejsze wydarzenia z dziejów OSP Kurowo w latach 1921 – 2017. Lata 1921-1925 było wyjątkowo klęskowe dla mieszkańców Kurowa. Duża liczba pożarów miała miejsce na tym terenie. Ludność miejscowa znalazła się w skrajnej nędzy a przygnębienie ogarnęło wszystkich mieszkańców. Wobec takiej sytuacji ludność Kurowa i okolicznych wiosek odczuwała pilną potrzebę zorganizowania straży pożarnej, która mogłaby na wypadek pożaru ratować mienie wszystkich mieszkańców. Wyniku takich rozważań w roku 1924 zorganizowana w Kurowie straż pożarną, do której zapisało się ochotniczo 50 osób z Kurowa i okolicznych wsi. Siedzibą jednostki nowo zorganizowanej był dom parafialny zatem członkowie straży pożarnej podjęli decyzję o budowie domu społecznego. Tak początkowo nazywała się remiza – Dom Społeczny. Rozpoczęto budowę w 1925 roku a oddano do użytku w czerwcu 1926 roku. Finansowany był z datków społeczeństwa a także kółka rolniczego. Od 1928 roku jednostka posiada swój sztandar, który został ufundowany przez miejscowe społeczeństwo. W 1929 roku przy OSP Kurowo powstała orkiestra dęta, która działała do 1985 roku. W czasie okupacji hitlerowskiej działalność jednostki znacznie osłabła, na skutek szykan okupanta ze względu na niepodporządkowanie władzom niemieckim jednostkę zlikwidowano przenosząc sprzęt wraz z ludźmi do wsi Kurówko. Po wyzwoleniu kraju z okupacji w 1950 jednostka wznawia swoją działalność. Dziś jednostka liczy 30 druhów umundurowanych i wyszkolonych. Gotowych do udziału w akcjach ratowniczych, dysponuje niezbędnym sprzętem do udziału zarówno przy gaszeniu pożarów jak i ratownictwie drogowym.

Najważniejszym momentem uroczystości było poświecenie i otwarcie budynku strażnicy. Ceremonii poświęcenia budynku dokonał Ksiądz Proboszcz Parafii w Kurowie. Symbolicznego otwarcia przez przecięcie wstęgi dokonali: Wicestarosta Sierpecki Juliusz Gorzkoś, Wójt Gminy Gozdowo Dariusz Kalkowski, Przewodniczący Rady Gminy Gozdowo Grzegorz Ratkowski, Stanisław Urbanowicz Prezes OSP Kurowo a także Prezesi i Naczelnicy OSP z Powiatu Sierpeckiego.

Oficjalną część uroczystości zakończyła defilada pododdziałów OSP, a do kroku defiladowego przygrywała Orkiestra Dęta z Gozdowa.

 

image_pdfimage_print
Skip to content