Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

Rondo w Sierpcu im. Franciszka Łazowskiego – oddane !

Rondo w Sierpcu im. Franciszka Łazowskiego – oddane !

W piątek 7 kwietnia br. uroczyście oddano do użytku niedawno wybudowane rondo na skrzyżowaniu ulicy Piastowskiej z ulicami Świętokrzyską i Romualda Traugutta i nadano mu imię Franciszka Łazowskiego.

Czterowlotowe skrzyżowanie drogi wojewódzkiej nr 541 w km 88+912 w Sierpcu z drogą powiatową nr 3772W stanowiło niebezpieczny element infrastruktury drogowej. Dotychczas w tym miejscu było skrzyżowanie skanalizowane z wyspami dzielącymi na wlotach dróg podrzędnych, które zajmowało bardzo dużą powierzchnię. Ze względu na dużą liczbę zdarzeń drogowych podjęto decyzję o przebudowie istniejącego skrzyżowania na skrzyżowanie typu rondo.

W dniu 16 września 2011r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy Województwem Mazowieckim a Powiatem Sierpeckim na wspólną realizację zadania pod nazwą: Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 541 – ul. Piastowskiej z ulicami Traugutta i Świętokrzyską w mieście Sierpc. Powiat Sierpecki w dniu 6 marca 2012r. podpisał umowę z firmą TRAKT Krzysztof Karabin Siedlce dotyczącą opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę w/w skrzyżowania na kwotę 63 837,00 zł brutto. 13 kwietnia 2016r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy Województwem Mazowieckim a Powiatem Sierpeckim regulujące zasady współdziałania stron podczas realizacji przebudowy.

Kosztorys inwestorski na realizacje tego zadania wyniósł 2 266 860,16 zł brutto, z czego 1 801 432,35 zł brutto część wojewódzka i 465 427,81 zł brutto część powiatowa. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. Lipno. W dniu 10 czerwca 2016 została zawarta umowa pomiędzy inwestorem a wykonawcą na kwotę 1 157 583,69 zł brutto, z czego 927 857,09 zł brutto część wojewódzka i 229 726,60 zł brutto część powiatowa.

Rada Miejska Sierpca w dniu 30 grudnia 2016r. podjęła uchwałę nr 274/XXXII/16 w sprawie nadania nazwy dla ronda położonego na terenie miasta Sierpca. Skrzyżowanie otrzymało nazwę „Rondo im. Franciszka Łazowskiego” – działacza ludowego okresu międzywojennego, zasłużony dla powiatu sierpeckiego samorządowiec, czynnie zaangażowany w działalność Polskiego Stronnictwa Ludowego. Wielokrotnie nakłaniany do współpracy przez sierpecki Urząd Bezpieczeństwa nigdy się na nią nie zgodził i nie zrezygnował z aktywności politycznej. Zginął zamordowany przez funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej.  Pogrzeb Franciszka Łazowskiego na sierpeckim cmentarzu przerodził się w wielką patriotyczną manifestację i zgromadził wielotysięczny tłum.

W uroczystości uczestniczyli m.in. Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, Dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Tomasz Kominek, Starosta Sierpecki Jan Laskowski, Przewodniczący Rady Powiatu Jan Rzeszotarski, Wicestarosta Juliusz Gorzkoś, Burmistrz Miasta Sierpca Jarosław Perzyński, Dyrektor Rejonu Drogowego Ciechanów Renata Drążewska, Dyrektor Mirosław Kaczmarek Rejonu Drogowego Gostynin-Płock Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, Ksiądz Dziekan Andrzej Więckowski, Radni Powiatowi i Miejscy, wójtowie okolicznych gmin oraz członkowie rodziny śp. Franciszka Łazowskiego.

image_pdfimage_print
Skip to content