Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

XXXIII Sesja Rady Powiatu w Sierpcu

XXXIII Sesja Rady Powiatu w Sierpcu

W dniu 9 lutego br. (czwartek) o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu, przy ul. Świętokrzyskiej 2a odbędzie się XXXIII  Sesja Rady Powiatu w Sierpcu.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Powołanie Sekretarza obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Informacje Przewodniczącego, Przewodniczących Komisji i Klubów.
 4. Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu między sesjami Rady Powiatu.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych  i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół
 7. ponadpodstawowych i specjalnych  na terenie Powiatu Sierpeckiego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawierania umów najmu i dzierżawy na czas określony dłuższy niż 3 lata części pomieszczeń w budynku szkoły, internatu oraz na nieruchomości oddanej w trwały zarząd Zespołowi Szkół Nr 1 w Sierpcu.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej w sprawie  uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2017-2034.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2017 rok.
 11. Podjęcie Apelu Rady Powiatu w Sierpcu w sprawie podjęcia prac nad prawnym uregulowaniem problematyki uciążliwości zapachowej i koncentracji wielkofermowej hodowli.
 12. Zapoznanie się z informacją z realizacji Planu pracy Rady Powiatu za rok 2016.
 13. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Sierpeckiego za 2016 rok.
 14. Sprawy różne.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Rzeszotarski

image_pdfimage_print
Skip to content