Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

 26 stycznia br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu odbyła się XXXII Sesja Rady Powiatu.

Otwarcia obrad dokonał Przewodniczący Rady Powiatu – Jan Rzeszotarski witając gości i radnych, po czym stwierdził quorum i prawomocność obrad. Przyjęto zaproponowany porządek obrad, a następnie poinformował o pismach, które wpłynęły do Rady między sesjami:

  1. Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu na temat stanu „Bezrobocia w Powiecie Sierpeckim” według danych na dzień 31 grudnia 2016 roku”

  2. Oferta firmy majaca na celu poprawę funkcjonowania szpitali w kraju.

  3. Plany pracy na 2017 rok poszczególnych komisji stałych Rady Powiatu w Sierpcu.

  4. Opinia Rgionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 stycznia 2017 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu.

  5. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 stycznia 2017 roku w sprawie wydania opinii o możliwości sfinasowania planowanego deficytu budżetu określonego w uchwale budżetowej.

Podjęto Uchwały:

1. uchwałę zmieniającej uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych,

2. uchwałę w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi SPZZOZ w Sierpcu, na wynajem budynku handlowo – usługowego znajdującego się na terenie szpitala SPZZOZ w Sierpcu.

3. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu w Sierpcu na 2017 rok.

Ponadto Radni zapoznali się ze sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki w roku 2016 oraz ze Sprawozdaniem z działalności i efektów pracy Organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w 2016 roku.

image_pdfimage_print
Skip to content