Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

Zapraszamy do udziału w projekcie „Włącz Aktywność”

Zapraszamy do udziału w projekcie „Włącz Aktywność”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu zaprasza do udziału w projekcie „Włącz aktywność”.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.1 RPO WM 2014-2020 – Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych
i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Realizacja projektu od 01-01-2017 do 30.09-2018

Zapraszamy do wzięcia udziału:

  • osoby będące w pieczy zastępczej lub opuszczające tę pieczę,

  • osoby niepełnosprawne – bezrobotne, bierne zawodowo

  • otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Preferowane do objęcia wsparciem w ramach projektu są osoby lub rodziny korzystające
z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.

Naszym głównym celem jest zwiększenie szans na zatrudnienie i zapobieganie wykluczeniu społecznemu poprzez realizację usług aktywnej integracji, staże zawodowe, zatrudnienie na otwartym rynku pracy oraz działania środowiskowe.

W ramach projektu oferujemy następujące formy wsparcia:

  • diagnozę indywidualnych potrzeb i potencjału celem przygotowania i realizacji wsparcia w oparciu o ścieżkę reintegracji, wypracowanie Indywidualnych Planów Działania,

  • szkolenia / kursy zawodowe i kwalifikacyjne, staże zawodowe

  • działania środowiskowe: konferencje tematyczne poruszające istotne aspekty życia społeczno-zawodowego oraz pikniki rodzinne

  • zintegrowane poradnictwo socjalne, psychologiczne, prawne, grupy wsparcia, zajęcia terapeutyczne,

  • dodatkowe lekcje dla młodzieży z przedmiotów szkolnych i rozwijających kompetencje kluczowe.

UCZESTNICTWO W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNE.

Osoby zainteresowane udziałem proszone są o kontakt telefoniczny lub osobisty
z pracownikami PCPR w Sierpcu, ul. Świętokrzyska 2a; tel. 24 275 76 60

image_pdfimage_print
Skip to content