Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

Drogi Powiatowe w gm. Szczutowo oddane do użytku!

Drogi Powiatowe w gm. Szczutowo oddane do użytku!

 

W czwartek 22 grudnia na terenie gm. Szczutowo, odbył się odbiór dróg powiatowych. Oficjalnego odbioru dokonali: Starosta Sierpecki Jan Laskowski, Wicestarosta Juliusz Gorzkoś oraz  Wójt Gminy Szczutowo Andrzej Twardowski.

Dokonano odbioru robót modernizacyjnych na drogach:

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 3707W Łukomie – Dziki Bór w m. Dziki Bór – zakres robót obejmował wykonanie poboczy z kruszywa kamiennego łamanego, skropienie emulsją asfaltową warstwy wyrównawczej, położenie nawierzchni z betonu asfaltowego.

Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowe WAPNOPOL Adam Nowakowski, ul. Nadrzeczna 12, 06-450 Glinojeck. Całkowity koszt zadania wyniósł 285 852,00 zł.

2. Przebudowa drogi powiatowej nr 3721W Gójsk – Podlesie – granica województwa (Sosnowo) w m. Podlesie i Gójsk – zakres robót obejmował wykonanie poboczy z kostki betonowej, skropienie emulsją asfaltową warstwy wiążącej, położenie nawierzchni z betonu asfaltowego, ułożenie krawężnika betonowego, wykonanie poboczy z kruszywa kamiennego łamanego.

Zadanie zrealizowało  Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowe WAPNOPOL Adam Nowakowski, ul. Nadrzeczna 12, 06-450 Glinojeck za kwotę  184 544,90 zł.

3. Przebudowa drogi powiatowej nr 3716W Szczutowo – Dąbkowa – Szczechowo w m. Szczechowo, gm. Szczutowo – zakres robót obejmował m.in. profilowanie i zagęszczenie podłoża, położenie warstwy kruszywa kamiennego łamanego stabilizowanego mechanicznie.

Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Usługi Budowlane i Transportowe Miklewska Katarzyna, Kossobudy 7, 09-140 Raciąż. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 64 944,00 zł.

image_pdfimage_print
Skip to content