Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

Kolejne inwestycje na drogach powiatowych – oddane !

Kolejne inwestycje na drogach powiatowych – oddane !

6 grudnia br. na terenie gm. Gozdowo, odbył się odbiór dwóch dróg powiatowych. Oficjalnego odbioru dokonali Starosta Sierpecki Jan Laskowski, Wójt Gminy Gozdowo Dariusz Kalkowski oraz Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu Artur Obrębski.

Dokonano odbioru robót modernizacyjnych na drogach :

1. Nr 3762W Węgrzynowo – Lisice w m. Węgrzynowo, gm. Gozdowo o długości 900 mb – zakres robót obejmował m.in. wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych, położenie warstwy z kruszywa kamiennego łamanego stabilizowanego mechanicznie a także profilowanie i zagęszczanie podłoża. Zadanie zrealizowała firma Usługi Budowlane i Transportowe Miklewska Katarzyna Kossobudy 7, 09-140 Raciąż za kwotę 61 327,80 zł.

2. Nr 3763W Lelice – Białuty w m. Lelice – zakres robót obejmował wykonanie chodnika z kostki brukowej o długości 560 m². Wykonawcą było przedsiębiorstwo BORA Sp. z o.o. Dobrzyków, ul. Słoneczna 4, 09-530 Gąbin. Całkowuty koszt inwestycji wyniósł 68 967, 75 zł.

W tym samym dniu odebrano również drogę powiatową nr 3736W Sierpc – Dąbrówki – Kuski w m. Dąbrówki o długości 800 mb. Zakres robót obejmował m.in. położenie nawierzchni z kostki brukowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm po zagęszczeniu. Zadanie zrealizowało Biuro Projektów i Inwestycji PROBUD s.c. ul. Konstytucji 3 Maja 33, 09-200 Sierpc za kwotę 87 021,27 zł.

Kwotę inwestycji podzielono po połowie pomiędzy gminę a powiat.

image_pdfimage_print
Skip to content