Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

XXVIII Sesja Rady Powiatu w Sierpcu

XXVIII Sesja Rady Powiatu w Sierpcu

3 listopada br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu odbyła się XXVIII Sesja Rady Powiatu.

XXVIII sesja Rady Powiatu Sierpeckiego rozpoczęła się od pożegnania dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Sierpcu Pani Ewy Nowakowskiej. Przewodniczący Rady Powiatu Jan Rzeszotarski podziękował odchodzącej na emeryturę pani dyrektor za dotychczasową bardzo dobrą i owocną współpracę, za zaangażowanie w pracę pedagogiczną i organizacyjną oraz za ofiarną pracę na rzecz młodzieży. Życzył dalszych sukcesów w działalności zawodowej oraz pomyślności w życiu osobistym.

Po tym niezwykle miłym akcencie rozpoczęła się właściwa część sesji. Przewodniczący, stwierdził quorum i przyjęto porządek obrad. Następnie poinformował o pismach, które wpłynęły do Rady między sesjami:

1) pismo z Urzędu Skarbowego w Żurominie będące analizą złożonego oświadczenia radnego Rady Powiatu w Sierpcu,

2) pismo od Wojewody Mazowieckiego będące analizą oświadczeń majątkowych złożonych przez Starostę Sierpeckiego i Przewodniczącego Rady,

3) pismo z Urzędu Skarbowego w Sierpcu będące analizą oświadczeń majątkowych złożonych przez członków Zarządu Powiatu w Sierpcu, radnych Rady Powiatu w Sierpcu i kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu,

4) pismo z Fabryki Aktywności Młodych dotyczące uwzględnienia w Programie współpracy z organizacjami pozarządowymi zadania pn. „Promocja i organizacja wolontariatu”,

5) pismo Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu na temat bezrobocia w Powiecie Sierpeckim według stanu na dzień 30 września 2016 roku,

6) pismo Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie dotyczące realizacji zadań postulowanych w petycji Stowarzyszenia EKO-SKRWA,

 1. pismo z Urzędu Miejskiego w Sierpcu w sprawie realizacji inwestycji wykazanych w Planie Operacyjnym Powiatu Sierpeckiego na lata 2014-2020.

Podjęto uchwały:

 1. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi jednostkami, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego na rok 2017.
 2. uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych Powiatowi na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2016 roku.
 3. uchwały w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu, na wynajem pomieszczenia – Gabinetu Dermatologicznego.
 4. uchwały w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu, na wynajem pomieszczenia – Laryngologicznego.
 5. uchwały w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu, na wydzierżawienie powierzchni w budynku szpitala SPZZOZ w Sierpcu.
 6. uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2034.
 7. uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2016 rok.

Ponadto Radni zapoznali się z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Sierpecki w roku szkolnym 2014/2015.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 listopada br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu odbyła się XXVIII Sesja Rady Powiatu.

XXVIII sesja Rady Powiatu Sierpeckiego rozpoczęła się od pożegnania dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Sierpcu Pani Ewy Nowakowskiej. Przewodniczący Rady Powiatu Jan Rzeszotarski podziękował odchodzącej na emeryturę pani dyrektor za dotychczasową bardzo dobrą i owocną współpracę, za zaangażowanie w pracę pedagogiczną i organizacyjną oraz za ofiarną pracę na rzecz młodzieży. Życzył dalszych sukcesów w działalności zawodowej oraz pomyślności w życiu osobistym.

Po tymniezwykle miłym akcencie rozpoczęła się właściwa część sesji. Przewodniczący, stwierdził quorum i przyjęto porządek obrad. Następnie poinformował o pismach, które wpłynęły do Rady między sesjami:

 

1) pismo z Urzędu Skarbowego w Żurominie będące analizą złożonego oświadczenia radnego Rady Powiatu w Sierpcu,

2) pismo od Wojewody Mazowieckiego będące analizą oświadczeń majątkowych złożonych przez Starostę Sierpeckiego i Przewodniczącego Rady,

3) pismo z Urzędu Skarbowego w Sierpcu będące analizą oświadczeń majątkowych złożonych przez członków Zarządu Powiatu w Sierpcu, radnych Rady Powiatu w Sierpcu i kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu,

4) pismo z Fabryki Aktywności Młodych dotyczące uwzględnienia w Programie współpracy z organizacjami pozarządowymi zadania pn. „Promocja i organizacja wolontariatu”,

5) pismo Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu na temat bezrobocia w Powiecie Sierpeckim według stanu na dzień 30 września 2016 roku,

6) pismo Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie dotyczące realizacji zadań postulowanych w petycji Stowarzyszenia EKO-SKRWA,

 1. pismo z Urzędu Miejskiego w Sierpcu w sprawie realizacji inwestycji wykazanych w Planie Operacyjnym Powiatu Sierpeckiego na lata 2014-2020.

 

Podjęto uchwały:

 1. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi jednostkami, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego na rok 2017.
 2. uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych Powiatowi na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2016 roku.
 3. uchwały w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu, na wynajem pomieszczenia – Gabinetu Dermatologicznego.
 4. uchwały w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu, na wynajem pomieszczenia – Laryngologicznego.
 5. uchwały w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu, na wydzierżawienie powierzchni w budynku szpitala SPZZOZ w Sierpcu.
 6. uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2034.
 7. uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2016 rok.

Ponadto Radni zapoznali się z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Sierpecki w roku szkolnym 2014/2015.

 

 

image_pdfimage_print
Skip to content