Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

Pozyskaliśmy kolejne fundusze unijne na edukację !

Pozyskaliśmy kolejne fundusze unijne na edukację !

W piątek, 26 sierpnia br. w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Projektów Unijnych w Warszawie miało miejsce podpisanie umów na realizację projektów edukacyjnych dla szkół ponadgimnazjalnych dla których Powiat Sierpecki jest organem prowadzącym. Umowy w tej sprawie podpisali: Elżbieta Szymanik Zastępca Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie, Starosta Sierpecki Jan Laskowski, Juliusz Gorzkoś Wicestarosta oraz Krzysztof Sobiecki Skarbnik Powiatu.

Zespół Szkół nr 2 w Sierpcu będzie realizował projekt „Mistrzowie Kompetencji”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (działanie 10.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego).

Projekt wynika z zapotrzeb. uczniów o najniższych kompet. Zespołu Szkół nr 2 (ZS 2)w Sierpcu, które osiągają niskie wyniki w nauce. Przeprowadzona diagnoza ukazała, że najwięcej uczniów ma problem z matem., geografią i jęz. ang. Wskutek ich wsparcia zaplanowano realizację zajęć wyrównawczych z w/w przedmiotów, by móc wyrównać kompetencje tych uczniów i przygotować ich do rozpoczęcia kolejnego etapu edukacyjnego bądź do aktywnego uczestnictwa na rynku pracy. Aby rozbudzić kreatywność i innowacyjność zaplanowano zajęcia met. eksper. z matem. i geografii, co wpłynie na zwiększenie zainter. tymi naukami i przyczyni się do wzrostu kompetencji tych U. W tym też celu niezbędne jest doposażenie pracowni w odpowiednie przedmioty. Grupę Docelową stanowi 200 uczniów (135K) oraz 5 nauczycieli/4K z technikum ZS nr 2.

W Zespole Szkół nr 1 w Sierpcu będzie realizowany projekt „Szkoła kluczowych kompetencji”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (działanie 10.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego). Celem głównym projektu jest wyższy poziom kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy uczniów 140/122K ZS nr 1w Sierpcu do 30.06.2018 poprzez objęcie ich ofertą zajęć dodatkowych w okresie od IX 2016 do VI 2018.

Realizacji tego celu służyć będą 4 zadania:

Podniesienie kompetencji nauczycieli

Organizacja pracowni i zakup materiałów dydaktycznych

Organizacja zajęć dla Technikum

Organizacja zajęć dla Liceum

Wsparcie otrzymają grupy docelowe: ucz.140/122K oraz 9/8K nauczycieli ZS nr 1 w Sierpcu,

Liceum Ogólnokształcące w Sierpcu będzie realizować projekt „Wyższe kompetencje drogą do sukcesu”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (działanie 10.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego). Celem głównym projektu jest wyższy poziom kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy 310uczniów/195K LO w Sierpcu do 30.06.2018 poprzez objęcie ich ofertą zajęć dodatk. z matematyki, chemii i j. ang. w okresie od IX 2016 do VI 2018.

Realizacji tego celu służyć będą zadania:

  1. Wyposażenie pracowni chemicznej i matematycznej.
  2. Szkolenia dla nauczycieli

  3. Organizacja zajęć wyrównawczych i doskonalących

  4. Organizacja zajęć dodatkowych w oparciu o met. eksperymentu

Wsparcie otrzymają grupy docelowe: 310uczniów/195K LO w Sierpcu.

image_pdfimage_print
Skip to content