Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

Uroczyste pożegnanie Komendanta Powiatowego Policji w Sierpcu insp. Grzegorza Żelasko

Uroczyste pożegnanie Komendanta Powiatowego Policji w Sierpcu insp. Grzegorza Żelasko

We wtorek 5 lipca 2016 roku o godzinie 13.00 w obecności Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu insp. Tomasza Michułki oraz zaproszonych gości odbyło się uroczyste pożegnanie Komendanta Powiatowego Policji w Sierpcu inspektora Grzegorza Żelasko, który po 30 latach służby przeszedł na zasłużoną emeryturę.

        Uroczystość pożegnania dotychczasowego komendanta miała miejsce w sali konferencyjnej Komendy Powiatowej Policji w Sierpcu. Podczas uroczystości – zgodnej z ceremoniałem policyjnym – Komendant Wojewódzki Policji insp. Tomasz Michułka podziękował odchodzącemu na emeryturę insp. Grzegorzowi Żelasko za trud i poświęcenie związane z wieloletnią służbą wręczając – zgodnie z oficerskim zwyczajem- szablę. Podziękowania za dobrą współpracę i rzetelną służbę na rzecz poprawy bezpieczeństwa na terenie powiatu sierpeckiego odchodzącemu na emeryturę komendantowi złożyli również przedstawiciele samorządów oraz policyjni kapelani.

       Podczas uroczystości Komendant Wojewódzki Policji z siedzibą w Radomiu powierzył obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Sierpcu dotychczasowemu I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Sierpcu młodszemu inspektorowi Krzysztofowi Witkowskiemu.

       Inspektor Grzegorz Żelasko ma 51 lat. Jest magistrem  nauk politycznych Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Ze służbami mundurowymi jest związany od stycznia 1986 roku. Służbę rozpoczynał jako funkcjonariusz operacyjno-dochodzeniowy gdańskiego komisariatu. W latach 1989-1992 był słuchaczem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, którą ukończył w stopniu oficerskim. Mający wiedzę i doświadczenie  w 1992 roku przejął obowiązki Komendanta Posterunku Policji w Drobinie i pełnił je do 1998 roku. Po zmianach administracyjnych dalszą służbę pełnił w Komendzie Powiatowej Policji w Sierpcu na różnych stanowiskach, m.in. jako pracownik inspekcji czy Kierownik Referatu Ruchu Drogowego. Od 2004 roku podjął obowiązki na stanowisku I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Sierpcu. Decyzją Kierownictwa Garnizonu Mazowieckiego od 8 marca 2010 roku piastował stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Sierpcu. Warto podkreślić, że w historii Komendy Powiatowej Policji w Sierpcu Grzegorz Żelasko był pierwszym Komendantem Powiatowym Policji w stopniu inspektora.

       Za swoje zaangażowanie w prawidłowe wykonywanie codziennych obowiązków Grzegorz Żelasko  był wielokrotnie nagradzany, w tym również odznaczeniami państwowymi i resortowymi. W 2000 roku postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej inspektor Grzegorz Żelasko otrzymał „Brązowy Krzyż Zasługi”, natomiast w 2011 roku postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej otrzymał srebrny medal „Za długoletnią służbę”. W 2012 roku na podstawie decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji insp. Grzegorz Żelasko otrzymał złotą odznakę „Zasłużony policjant”.

       „Krzyż zasługi” to polskie cywilne odznaczenie państwowe nadawane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dla osób, które położyły zasługi dla Państwa lub obywateli spełniając czyny przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków, a przynoszące znaczną korzyść Państwu lub obywatelom. Natomiast odznaczenie „za długoletnią służbę” to polskie odznaczenie cywilne nadawane za pracę w służbie państwowej. „Zasłużony policjant” to z kolei najwyższe polskie odznaczenie cywilne, nadawane policjantowi w uznaniu szczególnych zasług i osiągnięć służbowych, którymi przyczynił się do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa lub porządku publicznego.

image_pdfimage_print
Skip to content