Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

115 lat istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawidzu Kościelnym

115 lat istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawidzu Kościelnym

W niedzielę 15 maja Starosta Sierpecki Andrzej Cześnik, Wicestarosta Sierpecki Sławomir Olejniczak, Przewodniczący Rady Powiatu w Sierpcu Przemysław Burzyński, Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu w Sierpcu Małgorzata Korpolińska, Radni Powiatowi Jan Laskowski, Sławomir Krystek oraz Skarbnik Powiatu Zbigniew Garwacki wzięli udział w o obchodach 115 lat istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawidzu Kościelnym. Nie zabrakło też gości, m.in. Stefana Pawłowskiego Dyrektora Biura Ministra Macieja Wąsika, zastępcy komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Dariusza Stumskiego, kierownik płockiej Delegatury Urzędu Wojewódzkiego Marleny Mazurskiej.Uroczystość rozpoczęła się mszą św. w kościele św. Marcina w Zawidzu. Celebrowali ją kapelan diecezjalny strażaków ks. Andrzej Zakrzewski i dziekan dekanatu sierpeckiego ks. Józef Łozecki. Na samym początku przywitano pododdziały oraz odbył się uroczysty apel przy Urzędzie Gminy w Zawidzu. Uroczystość poprowadzili druhowie Kamil Różański (prezes Powiatowego Związku OSP RP i Mariusz Przeradzki (komendant gminny OSP). Po uroczystym podniesieniu flagi państwowej i odegraniu polskiego hymnu rozpoczęły się odznaczenia. W uznaniu szczególnych zasług dla rozwoju i umacniania Związku OSP RP dh. Mieczysław Oleczek został odznaczony Złotym Znakiem Związku. Medal im. Bolesława Chomicza otrzymał dh. Krzysztof Nowicki. Złoty medal Za Zasługi dla Pożarnictwa wręczono druhom Tomaszowi Dziurlikowskiemu, Janowi Goczkiewiczowi, Dariuszowi Marchlewskiemu, Waldemarowi Michewiczowi, Henrykowi Nowickiemu, Kazimierzowi Spłocharskiemu, a brązowy Dariuszowi Franczakowi oraz druhom Mateuszowi Dynowski, Mariuszowi Grodzickiemu, Robertowi Klusce, Jarosławowi Kolczyńskiemu, Damianowi Kozłowskiemu, Tadeuszowi Małachowskiemu, Tomaszowi Marchlewskiemu, Grzegorzowi Mazurowskiemu, Markowi Różańskiemu, Jarosławowi Sobierajowi, Wojciechowi Świeczkowskiemu. Wręczono również odznaki Za wysługę lat. Odznakę 60-lecia przyznano druhom Franciszkowi Łaszczewskiemu i Zdzisławowi Kicińskiemu, 50-lecia — druhom Mieczysławowi Oleczkowi i Kazimierzowi Spłocharskiemu, 45-lecia — druhom Henrykowi Nowickiemu, Tadeuszowi Małachowskiemu, Mariuszowi Grodzickiemu, Czesławowi Socha, Kazimierzowi Puchalskiemu, 40-lecia — druhom Krzysztofowi Nowickiemu i Dariuszowi Marchlewskiemu, 35-lecia — dh Maciejowi Nowickiemu, 30-lecia — dh Krzysztofowi Jankowskiemu, 25- lecia —-druhnie Helenie Spłocharskiej oraz druhom Jarosławowi Sobierajowi, Bogdanowi Nowickiemu, Mariuszowi Przeradzkiemu, Waldemarowi Michewiczowi, Robertowi Klusce, Janowi Goczkiewiczowi, Tomaszowi Dziurlikowskiemu, 20-lecia — druhom Janowi Laskowskiemu, Jarosławowi Kolczyńskiemu, Kamilowi Kaźmierczakowi, Jarosławowi Gizińskiemu, Pawłowi Kobuszewskiemu, 10-lecia — druhom Michałowi Więckowskiemu, Igorowi Oleczek, Pawłowi Krajewskiemu, Konradowi Nowakowskiemu. Najważniejszą częścią wydarzenia było przekazanie ochotnikom z Zawidza nowego wozu strażackiego Scania. Samochód ratowniczo-gaśniczy zakupiony został dzięki pozyskanym funduszom z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej — 400 tys. zł, z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej — 205 tys. zł, z Urzędu Gminy Zawidz — 234 tys. 240 zł, z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego — 100 tys. zł oraz z OSP w Zawidzu Kościelnym — 30 tys. zł

image_pdfimage_print
Skip to content