Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

Warsztaty – Nowe narkotyki i dopalacze – zagrożenia !

Warsztaty – Nowe narkotyki i dopalacze – zagrożenia !

W dniu 6 czerwca 2016 roku, o godz. 10.00 w Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu odbyły się certyfikowane warsztaty metodyczne przygotowane przez Wydział Pedagogiczny Akademii Humanistycznej w Pułtusku oraz Centrum Profilaktyki Społecznej.

Patronat na warsztatami objęli Starosta Sierpecki – Pan Jan Laskowski oraz Burmistrz Miasta Sierpc – Pan Jarosław Perzyński.

         Tematem przewodnim warsztatów były: Nowe narkotyki i dopalacze. Zagrożenia. Rozpoznawanie zachowań. Podstawy pomocy przedmedycznej – wskazówki metodyczne dla profilaktyki.

         Zajęcia prowadził Pan Mariusz Jędrzejko – pedagog społeczny i socjolog, doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny. Organizator i współorganizator ponad 500 konferencji metodycznych, warsztatów edukacyjnych i szkoleń profilaktycznych dotyczących nowych uzależnień i problemów wychowawczych – Dyrektor Naukowy Centrum Profilaktyki Społecznej.

         Forma prowadzenia zajęć i ćwiczenia z uczestnikami przerosły nasze oczekiwania. Nie ukrywamy, że po raz pierwszy zetknęliśmy się z taką aktywizującą formą warsztatów związanych z uzależnieniami. Dzisiaj mamy inne spojrzenie na ludzi uzależnionych. Uświadomiliśmy sobie jak poważne zagrożenia i konsekwencje wynikają z zachowań tych ludzi – osób chorych, którzy w tym stanie choroby nie do końca decydują o swoich odruchach.

         Po zakończeniu konferencji odebraliśmy wiele sygnałów  z podziękowaniami za organizację takiej formy warsztatów oraz z prośbami o realizację następnych – poświęconych zagrożeniom w sieci czy wpływowi urządzeń elektronicznych na rozwój dzieci i młodzieży.

         Zdobyta na tej konferencji wiedza i umiejętności pozwolą nam w sposób zdecydowany walczyć z problemem, mając jednak przy tym nadzieję, że nie będziemy musieli często z niej korzystać.

         Dzięki takiej pracy dydaktycznej i szkoleniowej zagadnienia związane z narkotykami i dopalaczami nie stają się tematem tabu, czy też nie są  marginalizowane. Przedstawiono je jako realny narastający problem – dając przy tym wskazówki jak go rozpoznać, jak z nim walczyć i jak mu zapobiegać.

image_pdfimage_print
Skip to content