1

100-lecie LO w Sierpcu – VI Zjazd Absolwentów

Miesiące przygotowań i oczekiwań, setki absolwentów i gości – piątkowym VI Zjazdem Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. mjr. Henryka Sucharskiego z okazji 100-lecia Szkoły żyło całe miasto.

Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 10 w kościele pw. św. Wita, Modesta i Krescencji. Zgromadzeni w świątyni absolwenci oczekiwali na rozpoczęcie mszy i przybycie pocztów sztandarowych ze szkolnymi sztandarami – najstarszym, przedwojennym, ufundowanym po 1932 r., sztandarem z 1976 r. (ufundowanym w związku z nadaniem szkole imienia majora Henryka Sucharskiego) i sztandarem służącym społeczności szkolnej od 1996 r. (ufundowanym z okazji IV Zjazdu Absolwentów).

Uroczyste nabożeństwo koncelebrowane było przez biskupa diecezji płockiej Piotra Liberę, z udziałem duchowieństwa – 20 księży absolwentów LO, w tym sierpczanina biskupa warszawskiego Piotra Jareckiego. W procesji z darami wzięli udział przedstawiciele szkolnej społeczności (dyrekcja, przedstawicielka Komitetu Organizacyjnego Zjazdu, uczniowie, rodzice, nauczyciele), zaś modlitwę wiernych, podczas której modlono się m.in. za zmarłych i żyjących nauczycieli i pracowników Liceum odczytali przedstawiciele absolwentów, uczniów i nauczycieli.

Po Mszy św. uformował się korowód uczestników Zjazdu i rozpoczął się przemarsz głównymi ulicami Sierpca. Korowód rozpoczynał kapelmistrz Michał Głowacki i jego Miejska Młodzieżowa Orkiestra OSP w Sierpcu, następnie ujrzeć można było poczty sztandarowe, dyrektor Liceum Ewę Nowakowską wraz z przewodniczącą Komitetu Zjazdowego Krystyną Listkowską oraz nauczycieli, uczniów i absolwentów szkoły. Przemarsz przywołał wśród mieszkających poza Sierpcem osób wiele wspomnień. Co chwilę dało się słyszeć radość z powodu dawno niewidzianych miejsc, ale też głos zawodu, zwłaszcza, gdy absolwenci przechodzili obok słynnej przed laty, a dziś nieistniejącej cukierni Piotra Tułacza. Symbolicznym momentem było przejście obok historycznego gmachu Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Płockiej 38 (dziś siedziba Szkoły Podstawowej nr 2). Większość uczestniczących w VI Zjeździe Absolwentów opuszczało ze świadectwem maturalnym w dłoni mury właśnie tej szkoły.

Dalej, ulicami Wiosny Ludów, Jana Pawła II, korowód skierował się do gmachu Liceum przy ulicy Sucharskiego 2, gdzie na absolwentów i gości czekały już kolejne niespodzianki i gdzie o godzinie 13 rozpoczęła się Gala Jubileuszowa.

Około południa, po przybyciu korowodu Absolwentów do gmachu szkoły, odsłonięta została przy Alei Absolwenta tablica od Absolwentów i Wychowanków upamiętniająca VI Zjazd i 100-lecie LO. Symbolicznego zerwania wstęgi dokonali – honorowy członek Komitetu Organizacyjnego Zjazdu i jednocześnie jeden z najstarszych absolwentów – Jarosław Nowakowski oraz najmłodsza absolwentka uczestnicząca w Zjeździe – Iwona Kątowska.

Na przybywających w korowodzie absolwentów, przed wejściem do szkoły, czekał szpaler uczniów, którzy zapraszali do wejścia do środka. Wewnątrz także czekały uczennice, które trzymały w dłoniach tabliczki z informacją, w której sali odbywa się rejestracja danego rocznika. W tym czasie obejrzeć można było liczne wystawy towarzyszące Zjazdowi, jak na przykład prezentację prac plastycznych i haftów oraz publikacji, których autorami są absolwenci szkoły. Na ścianach wywieszono także liczne antyramy, w których ukazane zostały zdjęcia ważniejszych szkolnych inicjatyw i osiągnięcia Absolwentów.

Przy wejściu do hali sportowej znajdowało się stoisko z sierpeckimi publikacjami autorstwa absolwentów LO. Część z nich można było tego dnia nabyć.

Szkolna biblioteka zamieniona została w sienkiewiczowską karczmę (nawiązanie do Roku Henryka Sienkiewicza), gdzie można było skosztować typowych dla tego typu lokali przysmaków przy dźwiękach muzyki z filmowych ekranizacji Trylogii.

Każdy z uczestników Zjazdu podczas rejestracji otrzymywał w okolicznościowej torbie pakiet upominków, na który składały się m.in. pamiątkowa tarcza, notes, długopis, okolicznościowe wydanie szkolnej gazetki, ale przede wszystkim publikacja „100 lat Liceum Ogólnokształcącego w Sierpcu: 1916-2016”, która przez ostatnie miesiąca powstawała pod redakcją Magdaleny Staniszewskiej. Licząca prawie 600 stron książka zawiera obszerną historię szkoły od momentu jej powstania w 1916 r., biogramy nieżyjących dyrektorów i nauczycieli, historię budowlaną i dzieje siedzib, kalendarium wydarzeń, ważniejsze szkolne osiągnięcia i inicjatywy, wspomnienia absolwentów, tabele ze szkolnymi osiągnięciami, szkolną symbolikę, informację o patronach, opis dotychczasowych zjazdów absolwentów oraz wykazy absolwentów szkoły od momentu pierwszej zdanej matury w 1923 r. do 2016 r. W publikacji znalazły się także setki zdjęć ukazujących cały wiek funkcjonowania szkoły.

Przed godziną 13 hala sportowa przy LO zaczęła wypełniać się absolwentami i gośćmi. Za chwil parę rozpocząć miała się tu Gala Jubileuszowa Zjazdu.

Punktualnie o godzinie 13 rozpoczęła się w hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym Jubileuszowa Gala z udziałem absolwentów i gości VI Zjazdu. Poprowadziły ją dyrektor Liceum Ewa Nowakowska i Przewodnicząca Komitetu Zjazdowego Krystyna Listkowska – główne sprawczynie i koordynatorki ogromnego przedsięwzięcia.

Na początek powitano gości – emerytowanych dyrektorów i nauczycieli, absolwentów i gości. Dyrektor Ewa Nowakowska poprosiła też o chwilę ciszy dla nieżyjących nauczycieli oraz zaprosiła do obejrzenia prezentacji multimedialnej przedstawiającej zmarłych profesorów szkoły. Pokazowi multimedialnemu towarzyszyła piękna, wzruszająca recytacja stosownego utworu poetyckiego.

W dalszej części Gali na scenę zaproszona została Magdalena Staniszewska, która podjęła się przygotowania monografii szkoły od chwili jej powstania w 1916 r. Książka „100 lat Liceum Ogólnokształcącego w Sierpcu: 1916-2016” składa się z kilku rozdziałów, nad których przygotowaniem społecznie pracowali zarówno nauczyciele i pracownicy szkoły, jak i osoby prywatne. To szczególnie im – Tomaszowi Kowalskiemu i Grażynie Kłos dziękowała redaktor naczelna publikacji. Mówiła też, że publikacja jest wyrazem hołdu dla setek nauczycieli i tysięcy absolwentów szkoły, którzy na przestrzeni 100 lat tworzyli piękną kartę jej historii. Dyrektor szkoły i Przewodnicząca Komitetu Zjazdowego nie kryły swej wdzięczności i wzruszenia z powodu ukazania się książki.

Kolejna część Gali to szereg przemów i adresów kierowanych na ręce dyrektor Ewy Nowakowskiej. Przemawiał m.in. poseł z Sierpca Waldemar Olejniczak oraz Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, który jednocześnie poinformował o przyznaniu dyrektor Ewie Nowakowskiej medalu „Pro Masovia” – w podzięce za wybitne zasługi oraz całokształt działalności na rzecz Liceum i województwa mazowieckiego w ciągu 18 lat zarządzania szkołą. Pamiątkowy Medal otrzymała także sama stulatka. Okolicznościowe dyplomy od marszałka odebrało także kilkoro nauczycieli Liceum.

O przyznaniu szkole medalu „Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego” poinformował także starosta sierpecki Jan Laskowski. Przewodniczący Rady Powiatu Jan Rzeszotarski przekazał ów medal na ręce pani dyrektor.

Na Gali Jubileuszowej nie mogło zabraknąć także burmistrza Sierpca Jarosława Perzyńskiego, który sam jest absolwentem jubilatki i jak przyznał, to właśnie w Liceum poznał swoją miłość oraz zasmakował w pracy w samorządzie szkolnym, co przełożyło się na zainteresowania w dorosłym życiu. Wraz z przewodniczącym Rady Miejskiej Jerzym Stachurskim, burmistrz przekazał symboliczny czek na 10 tysięcy złotych, z których to pieniędzy częściowo udało się pokryć koszty składu i druku wspomnianej publikacji o szkole.

Swoje przesłanie dla uczestników Zjazdu przekazał także biskup warszawski Piotr Jarecki – sierpczanin i absolwent LO. Nawiązał on do tego, że przed laty uczniami szkoły byli reprezentanci wielu narodowości – polskiej, niemieckiej czy żydowskiej – i wszyscy oni potrafili wspólnie egzystować i uczestniczyć w szkolnym życiu i obowiązkach. Podobnej zgody i wzajemnej tolerancji należałoby oczekiwać także w odniesieniu do polskiej współczesności.

Kolejne minuty Gali to już adresy i upominki, które z okazji 100-lecia szkoły przygotowali dyrektorzy, kierownicy, przewodniczący związków zawodowych, przewodniczący MKS Mazur Sierpc, prezes oddziału ZNP w Sierpcu i inni.

Uroczystą Galę zakończyło widowisko przygotowane przez muzycznie i aktorsko uzdolnionych uczniów i absolwentów szkoły.

Ostatnim punktem oficjalnych uroczystości związanych ze 100-leciem Liceum Ogólnokształcącego w Sierpcu było odsłonięcie pamiątkowej tablicy poświęconej nauczycielowi, wychowawcy, trenerowi i wielkiemu pasjonatowi sportu – Mieczysławowi Lechowi Żmijewskiemu, który został patronem hali sportowej przy LO.

Mieczysław Lech Żmijewski to już Człowiek – Legenda. Oprócz wielu osiągnięć na niwie trenerskiej i sportowej, miał też ogromne zasługi w budowie hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym. Czuwał nad inicjatywą od fazy pomysłu, poprzez całą realizację, aż do finału. Pomagał uzyskać akceptację budowy i niezbędne pozwolenia dla powstania hali w stosownych organach. Wielkie marzenie i cel, jaki postawił sobie na początku lat 70. XX wieku, spełniło się 1 września 1985 r., kiedy to oddano do użytku najbardziej nowoczesny, jak na tamte czasy, obiekt sportowy w Sierpcu. Wybitnemu trenerowi i nauczycielowi nie dane było jednak z niego korzystać i powiększać swej bogatej karty osiągnięć sportowych, gdyż w 1983r., w wieku 60 lat odszedł na zasłużoną emeryturę.

Jego największą pasją była piłka ręczna kobiet i to jej poświęcił całe życie trenerskie. Pragnął jeszcze raz spotkać się ze swoimi wychowankami podczas VI Zjazdu Absolwentów. Nie doczekał tej chwili, 17 września 2015 r. zmarł w wieku 92 lat.

Inicjatorem nadania hali sportowej przy LO imienia Lecha Mieczysława Żmijewskiego był były dyrektor szkoły, Tadeusz Rutkowski. Odsłonięcia tablicy umiejscowionej w pobliżu wejścia do hali dokonali: syn Bogdan Żmijewski, wnuczka Elżbieta Perzyńska (Żmijewska), a towarzyszyli im: budowniczy hali inż. Stanisław Dąbrowski, inicjator nadania imienia Tadeusz Rutkowski, przewodniczący MKS Mazur Sierpc Jerzy Listkowski.

Magdalena Staniszewska, Absolwentka 2001