Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

‼️WAŻNY KOMUNIKAT‼️

‼️WAŻNY KOMUNIKAT‼️

💬 Starosta Sierpecki informuje, że w związku z nowelizacją ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 294) w okresie od dnia 1️⃣6️⃣ marca 2️⃣0️⃣2️⃣0️⃣ r. do odwołania w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zawieszone jest udzielanie porad osobiście. Porady świadczone będą za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (telefon, e-mail).📱💻

📌 W celu skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego osoba zobowiązana jest umówić się telefonicznie pod nr 24 275 91 06 w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Sierpcu.

Zmiany po nowelizacji:

👉 nieodpłatna pomoc prawna od dnia 16 maja 2020 r. obejmuje także sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą – niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku.

👉 od dnia 13 marca 2020 r., w czasie zagrożenia epidemicznego, w okresie stanu epidemii albo stanu nadzwyczajnego udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może odbywać się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (np. telefon, e-mail, komunikatory internetowe) oraz poza lokalem punktu.

👉 beneficjent nie jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, a osoba fizyczna-przedsiębiorca nie musi składać oświadczenia o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.

Po skorzystaniu z porady telefonicznej lub mailowej, mogą Państwo złożyć anonimową opinię:

👉 telefonicznie: 24 275 91 06

👉 adres e-mail: npp1@powiat.sierpc.pl,

👉 w wersji papierowej na adres: Starostwo Powiatowe w Sierpcu, ul. Świętokrzyska 2a, 09-200 Sierpc.

Do wypełnienia opinii niezbędne jest podanie daty porady oraz nazwiska prawnika lub doradcy, który jej udzielił.📄📄📄

📄 OPINIA do pobrania na stronie http://sierpc.starostwo.gov.pl/index/index/id/2130w zakładce Nieodpłatna Pomoc Prawna

📄 OPINIA – część B. pdf

image_pdfimage_print
Skip to content