Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

‼️Rządowa Tarcza antykryzysowa już chroni Przedsiębiorców z Powiatu Sierpeckiego‼️

‼️Rządowa Tarcza antykryzysowa już chroni Przedsiębiorców z Powiatu Sierpeckiego‼️

Powiatowy Urząd Pracy w Sierpcu informuje, iż od dnia 28.04.2020 r. będzie prowadził nabór wniosków na następujące formy:

👉dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, niezatrudniającego pracowników;

👉dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne dla mikroprzedsiębiorcy, małego i średniego przedsiębiorcy;

👉dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

📑Wnioski na powyższe formy należy złożyć do Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy, tj. od 28.04.2020 r. – 11.05.2020 r. – ,,Cały czas trwa nabór Wniosków o pożyczki dla mikroprzedsiębiorców w ramach rządowej Tarczy Antykryzysowej. Dzięki temu, że pracownicy PUP Sierpc pracują codziennie nawet do godz. 22:00, na dzień dzisiejszy rozpatrzono już 250 Wniosków od przedsiębiorców na kwotę ponad 1 mln złotych’’ – Starosta Sierpecki Mariusz Turalski.

Szczegółowe informacje dotyczące powyższych form znajdują się w poszczególnych zakładkach na stronie internetowej PUP w Sierpcu: https://sierpc.praca.gov.pl/

 

image_pdfimage_print
Skip to content