Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu

Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego projekt pt. „Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu”. Numer Projektu: POKL.09.02.00-14-144/13 Wartość projektu 816 079 PLN
Beneficjent: Agencja Rozwoju Mazowsza S.A.
Partner: Powiat Sierpecki
Okres realizacji: 2013-2015

 

Celem głównym projektu jest wzrost potencjału szkolnictwa zawodowego na Mazowszu, podniesienie umiejętności i wiedzy uczestników w zakresie kompetencji kluczowych w ramach języka angielskiego, matematyki i fizyki oraz zwiększenie jakości zajęć CAD, CAM, kosztorysowanie, ICT prowadzonych w pracowniach zawodowych, zdobycie doświadczenia zawodowego poprzez organizację staży u pracodawców dla uczniów Zespołu Szkół Nr 1 w Sierpcu i Zespołu Szkół Nr 2 w Sierpcu. Zajęcia rozpoczną się od 1 czerwca 2014 r.

W ramach projektu zostanie również dofinansowane wyposażenie pracowni zawodowej w Zespole Szkół Nr 1 oraz grafiki komputerowej w Zespole Szkół Nr 2.

Grupą docelową jest:
1) 50 uczniów z Zespołu Szkół Nr 1 w Sierpcu
2) 50 uczniów z Zespołu Szkół Nr 2 w Sierpcu

Realizatorami projektu na podstawie wydanych przez Powiat Sierpecki upoważnień jest Zespół Szkół Nr 1 i Zespół Szkół Nr 2.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji uczniów oraz realizacji Projektu można uzyskać u:

1) Pani Anny Chmielewicz, tel. 24 275 25 12 – uczniowie Zespołu Szkół Nr 1 w Sierpcu
2) Pani Renaty Przybyłowskiej, tel. 24 275 13 09 – uczniowie Zespołu Szkół Nr 2 w Sierpcu

Osoba do kontaktu: Bogusława Lewandowska – Koordynator Projektu, tel. 24 275 91 25

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

image_pdfimage_print
  • ikony - informacje różne

    togatus

    Sesje Rady Online - ikona dla turysty Inwestycje z powiecie - ikona Starostwo w Sierpcu - ikona Zapytaj Starostę - ikona EPUAP - ikona Powiatowe Służby Pracy - ikona Powiatowe Centrum Zarządzania - ikona NGO - ikona
  • Ikony instytucji - prawa kolumna witryny

    Modr Mazowsze - ikona ZPP - ikona Basen w Sierpcu - ikona Mosir Sierpc - ikona TV Sierpc - ikona Mrot - ikona Eurorenoma - ikona  • Ogłoszenia z Sierpca i okolic Ogłoszenia z Sierpca i okolic


Przesuń na górę