Dziś rozpoczęły się prace remontowe na drodze powiatowej nr 3705W (Zambrzyca) – granica województwa – Dziki Bór – Karlewo – droga 560.

Zakres robót obejmuje m.in.:nawierzchnię z betonu asfaltowego, wykonanie dylatacji pozornych, nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa ścieralna na płycie mostu o gr. 5 cm, wykonanie poboczy z kruszywa kamiennego łamanego.

Wykonawcą inwestycji jest Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowe WAPNOPOL Adam Nowakowski, ul. Nadrzeczna 12, 06-450 Glinojeck – cena brutto: 153 989,85 zł ‚

Zadanie ma zostać zrealizowane do końca grudnia br.

image_pdfimage_print