W czasach, gdy Internet jest wszechobecny i nieobecny, gdy nieustannie odwołujemy się do jego zasobów, zaś laptop, tablet, czy smartfon są naturalnymi narzędziami, którymi się posługujemy, udało się powiedzieć w pewnym momencie- sprawdzam.

To niezwykle istotne działanie, ponieważ pomimo tego, iż zasoby internetowe są przeogromne i bardzo cenne, to jednak przebywanie w sieci rodzi różnego rodzaju niebezpieczeństwa. Jest rzeczą niezwykle istotną, by przed tymi właśnie zagrożeniami w sposób skuteczny i sugestywny ostrzegać najmłodsze pokolenie. Te i wiele innych zagadnień było poruszane dnia 06 marca w Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu podczas Podsumowania Ogólnopolskiego Projektu „Cyfrowobezpieczni.pl”.

Szkoła realizuje Projekt Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa, który jest współfinansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach zadania publicznego „Poprawa kompetencji pracowników szkoły, uczniów i ich rodziców w zakresie bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni oraz reagowania na zagrożenia”. W ramach projektu uczniowie przystąpili również do ogólnopolskiego konkursu, którego pomysłodawcą jest „Stowarzyszenie Miasta w Internecie”, w którym zajęlismy II miejsce i w ramach nagrody przez tydzień uczyli się pod okiem fachowców w Tarnowie. Wszystkie działania konkursowe nadzorowała Aneta Kaczyńska – Edukator i szkolny koordynator konkursu – tymi słowami rozpoczęła uroczystość Pani Magdalena Peda Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 w Sierpcu

Podczas uroczystości szkolny koordynator Aneta Kaczyńska przedstawiła wszystkie działania szkoły, które przyczyniły się do zdobycia nagrody. Po zapoznaniu się z regulaminem pierwsza myśl: to trzeba zdobyć nagrodę. Szybko jednak stawiane działania konkursowe uświadomiły nam, że mogą pomóc w integracji uczniów, rodziców, pracowników szkoły i nauczycieli. I tak tez się stało w swoim wystąpieniu podkreśliła Aneta Kaczyńska.

W przebieg Projektu zostali zaangażowani także rodzice, którzy mogli, często po raz pierwszy tak wnikliwie, przyjrzeć się faktycznym niebezpieczeństwom, jakie czyhają na dzieci i młodzież w internecie. Dzięki temu, rodzice mieli okazję zrozumieć, jak cenny jest Internet, jako źródło informacji, wiedzy ale również komunikacji młodych ludzi, ale jednocześnie, jak wiele niebezpieczeństw może im zagrażać i jak można im przeciwdziałać.

Ekonomik mogę z całą odpowiedzialnością powiedzieć jest bezpieczną cyfrową szkołą, szkołą nowoczesną nie bojącą się wyzwań, a co najważniejsze idącą z postępem. My rodzice jesteśmy spokojni o nasze dzieci. Bardzo cieszy nas fakt, że szkoła w natłoku codziennych obowiązków znalazła czas, aby zaopiekować się nie tylko uczniami ale i rodzicami, przez co czujemy się społecznością szkolną – tymi słowami podsumowała działania szkoły Pani Ewa Rajska przedstawiciel rodziców.

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) to inicjatywa Komisji Europejskiej, świętowana od 2004 roku. Choć w pierwszych latach w obchody angażowały się jedynie państwa zrzeszone w UE, dziś promocja bezpiecznych oraz odpowiedzialnych zachowań w sieci ma miejsce w wielu zakątkach świata. Inicjatywę w tym zakresie od lat podejmuje także Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” – lider działań na rzecz cyberbezpieczeństwa w polskich szkołach. W Polsce Dzień Bezpiecznego Internetu organizowany jest od 2005 r. przez Polskie Centrum Programu Safer Internet, tworzone przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową (NASK) oraz Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. Tegoroczny Dzień Bezpiecznego Internetu obchodzony jest pod hasłem „Tworzymy kulturę szacunku w sieci”. Ma ono zwracać uwagę na kluczową rolę każdego użytkownika w budowaniu przyjaznego środowiska online. Podkreśla się więc, przede wszystkim, konieczność tolerancji, bez której nie może istnieć kultura oparta na zaufaniu społecznym i bez której nie sposób zrozumieć innych. 

W ramach wtorkowego eventu odbyła się także sesja inauguracyjna z przedstawicielami Stowarzyszenia Miasta w Internecie Arturem Krawczykiem i Grzegorzem Foltakiem, którzy nie tylko uświadamiali, jak ważnym jest poznanie Internetu, jako narzędzia pracy, zdobywania wiedzy, czy korzystania z niego, jako źródła rozrywki, ale także pokazywali, jak ważny jest szacunek i kultura korzystania z Internetu. Nie zabrakło dyskusji na temat korzystania z Internetu w polskich szkołach, a także niebezpieczeństw, na jakie narożna jest młodzież i dzieci podczas korzystania z sieci. Jak wskazali zaproszeni goście, 95 % dzieci, które jeszcze nie rozpoczęły nauki w szkole podstawowej, wychowuje się w rodzinach, posiadających dostęp do Internetu, stąd też coraz młodsze dzieci z niego korzystają (w 2015 roku z Internetu, na ogół pod nadzorem rodziców, korzystało 21 % dzieci w wieku trzech lat), a wiedza rodziców, opiekunów i nauczycieli na temat tego, z jakich stron internetowych korzystają dzieci i młodzież często jest niewystarczająca. Polskie szkoły nie mają bowiem wypracowanych, rutynowych metod reagowania w przypadku wystąpienia incydentu zagrożenia cyberniebezpieczeństwa, co gorsza, skłonne są bardzo często bagatelizować występujące zagrożenia. Tymczasem dla młodych ludzi to właśnie świat cyberprzestrzeni jest często najważniejszy, zachowują oni łączność z siecią i są w niej aktywni niemal przez 24 godziny na dobę. Podczas sesji odbył się również pokaz możliwości wykorzystania Internetu na lekcjach, z użyciem aplikacji dostępnych do pobrania na smartfon, w których nauczyciele, kreując pytania dla wychowanków, mogą uatrakcyjnić swoje lekcje. Pan Artur Krawczyk Dyrektor do spraw Projektów Cyfrowych, wyraził swoje uznanie dla Dyrekcji Ekonomika, Starosty Powiatu Sierpeckiego oraz dla Pani Anety Kaczyńskiej szkolnego koordynatora i edukatora za działania na rzecz bezpieczeństwa swoich uczniów.

Zespół Szkół nr 2 w Sierpcu był także organizatorem VII edycji powiatowego konkursu „Zagrożenia w sieci”, organizowanego pod patronatem Starosty sierpeckiego oraz Burmistrza miasta Sierpc, który rozstrzygnięto w czasie spotkania. Z roku na rok coraz więcej szkół naszego powiatu przystępuje do konkursu, prace konkursowe wykonywane są zgodnie z regulaminem i dodam z wielką starannością – podkreśliła Pani Aneta Kaczyńska organizator konkursu oraz w imieniu współorganizatorów Pani Lilli Olejniczak, Pani Marii Sudzińskiej serdecznie podziękowała za zaangażowanie i pogratulowała wszystkim uczestnikom.

Jury w składzie: Jarosław Żmijewski-dyrektor CKiSz w Sierpcu, Jarosław Kulczyński- informatyk w CKiSz w Sierpcu, Małgorzata Opalska nauczyciel przedmiotów informatycznych oraz Aneta Kaczyńska – przewodniczący komisji konkursowej nauczyciel przedmiotów informatycznych w Zespole Szkół nr 2 w Sierpcu wyłoniło najlepsze prace w trzech kategoriach.

Kategoria szkół podstawowych:

I Miejsce Patryk Skrobiński- Uczeń 7 klasy Szkoły Podstawowej w Borkowie Kościelnym;

II Miejsce Aleksandra Juszczyk- Uczennica 7 klasy Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sierpcu;

III Miejsce Patrycja Rama i Aleksandra Kowalska- Uczennice 7 klasy Szkoły Podstawowej Nr 3 w Sierpcu.

WYRÓŻNIENIA

Roksana Musiałowska Uczennica VII klasy Szkoły Podstawowej im. Władysława St. Reymonta w Szczutowie;

Maja Strubczewska Uczennica VII klasy Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Goleszynie;

Adam Przybysz Uczeń VII klasy Szkoły Podstawowej nr 3 im. Ks. Jana Twardowskiego w Sierpcu;

Aleksandra Gębska Uczennica VII klasy Szkoły Podstawowej nr 3 im. Ks. Jana Twardowskiego w Sierpcu;

Magdalena Rogowicz Uczennica VII klasy Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Gójsku.

Kategoria szkół gimnazjalnych:

I miejsce Natalia Tyszka uczennica klasy IIIA Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Goleszynie z siedzibą w Susku;

II miejsce Hubert Słabkowski uczeń klasy III Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Gójsku oraz Jakub Dołasiński uczeń klasy IIA Gimnazjum Miejskiego im. Mikołaja Kopernika w Sierpcu;

III miejsce Julia Zarecka uczennica klasy IIID Publicznego Gimnazjum im. Edwarda Żółtowskiego w Mochowie oraz Agata Janiszewska uczennica klasy II Gimnazjum w Borkowie Kościelnym.

WYRÓŻNIENIA

Kinga Kwaśniewska uczennica klasy III A Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Goleszynie z siedzibą w Susku;

Kamila Kwaśniewska uczennica klasy II B Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Goleszynie z siedzibą w Susku;

Anna Krajewska uczennica Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Szczutowie;

Natalia Misztal uczennica klasy II B Gimnazjum Miejskie im. Mikołaja Kopernika w Sierpcu.

Kategoria szkół ponadgimnazjalnych:

I miejsce Krzysztof Kłobukowski uczeń klasy I Technikum Grafiki i Poligrafii Cyfrowej Zespołu Szkół nr 2 w Sierpcu;

II miejsce Milena Gołębiewska uczennica klasy I Technikum Grafiki i Poligrafii Cyfrowej i Michał Perek uczeń klasy IV Technikum Cyfrowych Procesów Graficznych Zespołu Szkół nr 2 w Sierpcu.

WYRÓŻNIENIA

Jakub Kościelski ucznia klasy I Technikum Spedycyjnego Zespołu Szkół nr 2 w Sierpcu;

Anna Maciejewska uczennicy klasy I Technikum Grafiki i Poligrafii Cyfrowej Zespołu Szkół nr 2 w Sierpcu;

Monika Tyburska uczennicy klasy I Technikum Grafiki i Poligrafii Cyfrowej Zespołu Szkół nr 2 w Sierpcu.

Dziękujemy wszystkim osobom, które wspierały nas w naszych działaniach, a szkołom przystępującym do konkursu serdecznie gratulujemy.

image_pdfimage_print