6 lutego br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu odbyło się spotkanie Pana Starosty – Jana Laskowskiego z przedstawicielami PWSZ w Ciechanowie w składzie: Kanclerz – mgr inż. Piotr Wójcik, Prorektor – dr inż. Grzegorz Koc, Specjalista Działu Kształcenia i Promocji Uczelni – mgr Wiesław Wernik, Kierownik Działu Kształcenia i Spraw Studenckich – mgr Jan Niesiobędzki oraz dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych w powiecie sierpeckim: Ewa Jancewicz – dyrektor LO w Sierpcu, Elżbieta Butajło – dyrektor ZSCKR w Studzieńcu, Krystyna Siwiec – dyrektor ZSS w Zawidzu, Magdalena Peda – dyrektor ZS Nr 2 w Sierpcu, Piotr Tyndorf – dyrektor ZS Nr 1 w Sierpcu.

Zaproszeni na spotkanie goście z uczelni przedstawili nową ofertę kształcenia w PWSZ w Ciechanowie. Zachęcali dyrektorów szkół do organizacji spotkań młodzieży na terenie szkół lub w wyższych uczelniach. Zapoznano się z ofertą pomocy socjalnej dla studentów: stypendiów socjalnych, mieszkaniowych, naukowych, jak również specjalnych przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami. Szczególną uwagę poświęcono kierunkom związanym z pielęgniarstwem i ratownictwem medycznym. Pan Starosta Jan Laskowski podzielił się z zaproszonymi gośćmi swoimi spostrzeżeniami i zaprosił wszystkich zebranych na Targi Edukacyjne, które odbędą się dnia 15 lutego 2018 roku w Liceum Ogólnokształcącym w Sierpcu.

image_pdfimage_print