„Wyższe kompetencje drogą do sukcesu”

bez tytułu

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Nazwa projektu: „Wyższe kompetencje drogą do sukcesu”

Oś Priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu

Działanie 10.1 Edukacja ogólna i przedszkolna

Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego  na lata 2014-2020

 

 

Numer projektu: RPMA.10.01.01-14-3861/15-00

Wartość projektu: 439 703,30 zł

Beneficjent: Powiat Sierpecki

Okres realizacji projektu: 1.07.2016 r. – 30.06.2018 r.

 

Celem głównym projektu jest wyższy poziom kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy 310 uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Sierpcu poprzez objęcie ich ofertą zajęć dodatkowych z matematyki, chemii i języka angielskiego. Realizacji tego celu służyć będą zadania:

1) Wyposażenie pracowni chemicznej i matematycznej

2) Szkolenia dla nauczycieli

3) Organizacja zajęć wyrównawczych z matematyki, języka angielskiego i doskonalących z chemii, języka angielskiego

4) Organizacja zajęć dodatkowych w oparciu o metodę eksperymentu z matematyki i chemii

 

 

image_pdfimage_print
  • ikony - informacje różne

    togatus

    Sesje Rady Online - ikona dla turysty Inwestycje z powiecie - ikona Starostwo w Sierpcu - ikona Zapytaj Starostę - ikona EPUAP - ikona Powiatowe Służby Pracy - ikona Powiatowe Centrum Zarządzania - ikona NGO - ikona
  • Ikony instytucji - prawa kolumna witryny

    Modr Mazowsze - ikona ZPP - ikona Basen w Sierpcu - ikona Mosir Sierpc - ikona TV Sierpc - ikona Mrot - ikona Eurorenoma - ikona  • Ogłoszenia z Sierpca i okolic Ogłoszenia z Sierpca i okolic


Przesuń na górę