• XXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Sierpcu

Spotkanie Starosty Sierpeckiego Mariusza Turalskiego oraz Wicestarosty Sierpeckiego Jarosława Ocickiego z Wójtami gmin powiatu sierpeckiego.

W środę 30 września na zaproszenie Starosty Sierpeckiego Mariusza Turalskiego oraz Wicestarosty Sierpeckiego Jarosława Ocickiego w Starostwie Powiatowym w Sierpcu odbyło się spotkanie z Wójtami Gmin Powiatu Sierpeckiego. Uczestniczyli w nim Wójt Gminy Sierpc Krzysztof Korpoliński, Wójt Gminy Rościszewo Jan Sugajski, Wójt Gminy Zawidz Dariusz Franczak, Sekretarz Gminy Mochowo Dariusz Lazarowski, reprezentant Wójta Gminy Gozdowo Sławomir Krystek, Skarbnik Powiatu Krzysztof Sobiecki, Dyrektor Zarządu Dróg w Sierpcu Artur Obrębski oraz Zbigniew Rzadkiewicz z Zarządu Dróg Powiatowych. (więcej…)

image_pdfimage_print

Przekazanie środków ochrony szkołom średnim i podstawówkom.

1 września dzieci wracały do szkół. Nie było to jednak tradycyjne rozpoczęcie roku szkolnego. Uczniowie nie spotkali się wspólnie na salach gimnastycznych, a w klasach, w ograniczonej liczbie osób, tylko i wyłącznie z nauczycielami, którzy będą pełnić wychowawstwo w danej klasie. Starosta Sierpecki Mariusz Turalski, Wicestarosta Sierpecki Jarosław Ocicki, Radny Powiatowy Wojciech Rychter wraz z Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia Bogusławą Lewandowską i Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Agnieszką Gorczycą złożyli wizytę w placówkach oświaty, znajdujących się w powiecie sierpeckim, sprawdzając tym samym, jak będzie wyglądało rozpoczęcie roku szkolnego z zachowaniem reżimu sanitarnego.  (więcej…)

image_pdfimage_print

Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji LOWE

Gmina Sierpc i Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Borkowie Kościelnym zapraszają na bezpłatne szkolenia i warsztaty dla społeczności lokalnej w ramach projektu LOWE. Zaproszenie skierowane jest do wszystkich osób dorosłych, którzy pragną spędzić czas w miłej i twórczej atmosferze. Więcej informacji na ulotkach, pod numerem telefonu 242751531 lub na stronie www.zsborkowo.gmina.sierpc.pl/ zakładka LOWE (więcej…)

image_pdfimage_print

XXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Sierpcu

W dniu 18 września 2020 r. odbyła się XXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Sierpcu, której otwarcia dokonał Przewodniczący Rady Powiatu Przemysław Burzyński. Na Sekretarza obrad powołano radnego Sławomira Krystka.
W dniu 17 września 2020 r. grupa Radnych Rady Powiatu w Sierpcu złożyła na ręce Przewodniczącego Rady Przemysława Burzyńskiego wniosek dotyczący odwołania Starosty Sierpeckiego, w którym uzasadniono, iż w ocenie grupy Radnych Powiatu Sierpeckiego oraz szerokiego grona mieszkańców, działania Starosty Sierpeckiego nie spełniają oczekiwań w następujących kwestiach: (więcej…)

image_pdfimage_print

XXII Sesja Rady Powiatu w Sierpcu

W dniu 10 września 2020 r. odbyła się XXII Sesja Rady Powiatu w Sierpcu, której otwarcia dokonał Przewodniczący Rady Powiatu Przemysław Burzyński. Na Sekretarza obrad powołano radnego Zbigniewa Kopczyńskiego. Po przyjęciu protokołów z obrad Rady Powiatu w Sierpcu ustalono porządek sesji. Głos zabrał radny Jan Laskowski, który nadmienił, iż wpłynęło pismo Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika w sprawie zajęcia stanowiska odnośnie podziału województwa mazowieckiego oraz zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad punktu w sprawie głosowania odnośnie podziału województwa mazowieckiego. Radni stosunkiem głosów 8:8 odrzucili ten wniosek.
Starosta Sierpecki Mariusz Turalski przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu za okres od 25 czerwca 2020r. do 28 sierpnia 2020r. W okresie sprawozdawczym odbyły się cztery posiedzenia Zarządu Powiatu, na których między innymi rozpatrywane były sprawy związane z wykonywaniem zadań wynikających z bieżącej działalności Zarządu Powiatu, powiatowych jednostek organizacyjnych i Starostwa Powiatowego w Sierpcu. (więcej…)

image_pdfimage_print

Konsultacje Programu współpracy Powiatu Sierpeckiego

W dniu 28 września 2020 r. (poniedziałek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu, przy ul. Świętokrzyskiej 2a, odbędzie się spotkanie, którego tematem będą konsultacje „Programu współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego na rok 2021” i będą one polegały na wyrażeniu opinii i złożeniu uwag w sprawie będącej przedmiotem konsultacji na bezpośrednim spotkaniu z przedstawicielami organizacji pozarządowych.
(więcej…)

image_pdfimage_print
  • ikony - informacje różne

    togatus

    Sesje Rady Online - ikona dla turysty Inwestycje z powiecie - ikona Starostwo w Sierpcu - ikona Zapytaj Starostę - ikona EPUAP - ikona Powiatowe Służby Pracy - ikona Powiatowe Centrum Zarządzania - ikona NGO - ikona
  • Ikony instytucji - prawa kolumna witryny

    Modr Mazowsze - ikona ZPP - ikona Basen w Sierpcu - ikona Mosir Sierpc - ikona TV Sierpc - ikona Mrot - ikona Eurorenoma - ikona  • Ogłoszenia z Sierpca i okolic Ogłoszenia z Sierpca i okolic
Przesuń na górę