1

Konsultacje Strategii Rozwoju Powiatu Sierpeckiego na lata 2021 – 2027

Formularz Konsultacji doc.

Formularz Konsultacji pdf.

Ogłoszenie – Strategia

Uchwała – Strategia