1

Zgłoszenie do zabrania głosu w debacie nad Raportem o stanie Powiatu Sierpeckiego za rok 2021