1

Zarządzenie nr 92 Wojewody Mazowieckiego w sprawie zawieszenia organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych na terenie województwa mazowieckiego