1

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Agnieszki Kurpias-Peda