1

XXI Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Sierpcu

W dniu 9 czerwca 2016r. (czwartek) o godzinie 8:30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu, przy ul. Świętokrzyskiej 2a odbędzie się XXI Sesja Rady Powiatu w Sierpcu.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Powołanie Sekretarza obrad.
  2. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2016 rok.
  3. Zamknięcie obrad.

                                    PRZEWODNICZĄCY RADY

                                                                                            Jan Rzeszotarski