1

Wyróżnienia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

23 października 2017 r. w siedzibie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Płocku odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej, podczas której zostały wręczone odznaczenia państwowe oraz nagrody Ministra Edukacji Narodowej i Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

W uroczystości udział wzięli: pan Juliusz Gorzkoś – Wicestarosta Sierpecki, pani Bogusława Lewandowska – Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia, pani Ewa Jancewicz – Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. mjra Henryka Sucharskiego, pan Piotr Tyndorf – Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 oraz nauczyciele sierpeckiego liceum.

Medal Złoty za Długoletnią Służbę otrzymały:

Pani Zofia Froncek – nauczyciel podstaw przedsiębiorczości i wiedzy o społeczeństwie w Liceum Ogólnokształcącym im. mjra Henryka Sucharskiego

Pani Danuta Gąsiorowska – nauczyciel informatyki w Liceum Ogólnokształcącym im. mjra Henryka Sucharskiego

Pani Maria Jachimczak – pracownik obsługi w Liceum Ogólnokształcącym im. mjra Henryka Sucharskiego.

Medal Srebrny za Długoletnią Służbę otrzymała pani Marzanna Urbańska – nauczyciel biologii w Liceum Ogólnokształcącym im. mjra Henryka Sucharskiego.

Medal Komisji Edukacji Narodowej otrzymali:

Pan Krzysztof Domański – nauczyciel wychowania fizycznego w Liceum Ogólnokształcącym im. mjra Henryka Sucharskiego

Pani Agata Jaworska – nauczyciel języka angielskiego w Liceum Ogólnokształcącym im. mjra Henryka Sucharskiego

Pani Beata Karpińska – doradca zawodowy w Liceum Ogólnokształcącym im. mjra Henryka Sucharskiego.

Ponadto Medal Komisji Edukacji Narodowej został przyznany pani Joannie Janiszewskiej – nauczycielce języka niemieckiego w Liceum Ogólnokształcącym im. mjra Henryka Sucharskiego.

Nagrodę Mazowieckiego Kuratora Oświaty otrzymał pan Piotr Tyndorf – Dyrektor Zespołu Szkół nr 1.

Gratulujemy serdecznie!