1

Wspaniałe wiadomości dla Powiatu Sierpeckiego i Miasta Sierpca!

Premier Mateusz Morawiecki ogłosił wyniki II edycji Rządowego Funduszu Polski Ład

POWIAT SIERPECKI:

– Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe dla Starostwa Powiatowego w Sierpcu 4 212 000,00 zł

– Poprawa bezpieczeństwa użytkowników poprzez przebudowę dróg powiatowych na terenie Powiatu Sierpeckiego

10 000 000,00 zł

GMINA SIERPC:

– Przebudowa dróg na terenie gminy Sierpc 4 750 000,00 zł

– Remont budynku Szkoły Podstawowej w Borkowie Kościelnym 850 000,00 zł

GMINA SZCZUTOWO:

– Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Blinno

4 712 000,00 zł

– Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Szczutowo

4 740 500,00 zł

GMINA MOCHOWO:

– Modernizacja dróg na terenie gminy Mochowo 4 997 000,00 zł

GMINA ROŚCISZEWO:

– Przebudowa dróg gminnych: Września-Kownatka, Babiec Rżały-Łukomie, Kuski-Rzeszotary-Gortaty, Polik-Kownatka-Borowo, Babiec-Więczanki-Białasy, Borowo 4 746 475,93 zł

GMINA ZAWIDZ:

– Przebudowa dróg gminnych w gminie Zawidz 4 750 000,00 zł

– Rozbudowa i Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Majkach Małych 4 512 000,00 zł

GMINA GOZDOWO:

– Budowa oczyszczalni ścieków w Gozdowie 9 979 750,00 zł

MIASTO SIERPC:

– Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych w mieście Sierpc- rozwiązania energooszczędne i smarCities – kwota 5 500 000,00 zł

– Rewitalizacja historycznej części miasta — wprowadzenie funkcji publicznych i administracyjnych do budynku dworca PKP wraz z bezpośrednim otoczeniem kwota 4 500 000,00 zł

– Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego w rejonie ulic Jana Pawła II i Okulickiego – kwota 3 500 000,00 zł

WSZYSTKIM GRATUJEMY POZYSKANYCH FUNDUSZY

Serdecznie dziękujemy Wiceministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji Maciejowi Wąsikowi oraz Posłowi RP Waldemarowi Olejniczakowi za wsparcie