1

Walne Zgromadzenie Delegatów Spółki Wodnej Rościszewo

Wicestarosta Sierpecki Jarosław Ocicki oraz Członek Zarządu Powiatu Andrzej Cześnik mieli przyjemność uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Delegatów Spółki Wodnej Rościszewo.

W czasie spotkania przedstawiono sprawozdania z działalności Zarządu Spółki i z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2018. Udzielono absolutorium Zarządowi a także omówiono plan pracy i budżet na rok 2019.
Wicestarosta Sierpecki Jarosław Ocicki skierował kilka słów do zebranych gości odnośnie dróg powiatowych na terenie Gminy. Opowiedział również o dalszych działaniach Starostwa Powiatowego w Sierpcu, które będą realizowane na terenie Gminy.

fot. Extra Sierpc