1

VII Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej

13 października 2017 r. – w przeddzień popularnego święta nauczycieli – w Liceum Ogólnokształcącym im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu odbył się VII Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej, zorganizowany z inicjatywy Starostwa Powiatowego. Starostwo reprezentowali: pan Jan Laskowski – Starosta Sierpecki, pan Juliusz Gorzkoś – Wicestarosta, pani Bogusława Lewandowska – Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia.

Wśród zaproszonych gości byli: pan Waldemar Olejniczak – Poseł VIII Kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, pani Katarzyna Majewska – Zastępca Dyrektora Płockiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Warszawie, ks. kan. Sławomir Zalewski – Dziekan Sierpecki, pan Marcin Błaszczyk – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu, pan Wojciech Rychter – Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, pani Ewa Leszczyńska – Wiceburmistrz Miasta Sierpc, pani Teresa Domagalska – Prezes Oddziału Powiatowego ZNP, pan Józef Mróz – Przewodniczący Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”.

Gospodarz uroczystości, pani Ewa Jancewicz – Dyrektor Liceum – odczytała także życzenia od pana Piotra Zgorzelskiego – Posła VIII Kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

Swoją obecnością zaszczycili nas nauczyciele i pracownicy z następujących placówek: Zespołu Szkół Nr 1, Zespołu Szkół Nr 2, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, Ogniska Pracy Pozaszkolnej, Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego, Centrum Kształcenia Praktycznego, Powiatowego Zespołu Jednostek Budżetowych.

W czasie uroczystości nauczycielom wręczono nagrody. Nauczyciele i pracownicy uhonorowani zostali medalami, które odbiorą 23 października. Medale za Długoletnią Służbę zostały przyznane: pani Zofii Froncek, pani Danucie Gąsiorowskiej, pani Marii Jachimczak, pani Marzannie Urbańskiej. Medale KEN otrzymają: pan Krzysztof Domański, pani Joanna Janiszewska, pani Agata Jaworska, pani Beata Karpińska. Nagrodę Mazowieckiego Kuratora Oświaty otrzyma pan Piotr Marek Tyndorf.

Nagrodę Starosty Sierpeckiego odebrali: pani Leonora Brudnicka, pani Ewa Jancewicz, pan Wojciech Kęsicki, pani Magdalena Linowska, pani Magdalena Peda, pani Anna Podpora, pani Renata Przybyłowska, pani Marta Rokicka, pani Anna Sobocińska, pani Krystyna Witkowska. Dyrektorzy poszczególnych szkół także przyznali nagrody swoim nauczycielom. Ponadto nauczycielom, którzy w roku szkolnym 2016/2017 zdobyli wyższy stopień awansu zawodowego złożono gratulacje.

Część artystyczną uroczystości przygotowali uczniowie z klas: I a, I b, II a, II d, III a, III c pod kierunkiem nauczycieli liceum.