1

Uroczyste otwarcie nowo rozbudowanej części Powiatowego Domu Dzieci w Szczutowie

W dniu 25.01.2016 r. odbyło się uroczyste otwarcie nowo rozbudowanej części Powiatowego Domu Dzieci w Szczutowie. Istniejący Powiatowy Dom Dzieci w Szczutowie ma powierzchnię 163,86 m kw., która bardzo szybko okazała się zbyt szczupła dla właściwego funkcjonowania w nim 14 wychowanków. Teren wokół budynku umożliwiał rozbudowę w kierunku zachodnim o dodatkową powierzchnię 158,5 mkw. W ten sposób uzyskano 2 pokoje dla dzieci o pow. 12,54 mkw. i 15.08 mkw.; świetlicę o pow. 21.52 mkw., pokój cichej nauki o pow. 17.08 mkw., pokój wychowawców o pow. 13.57 mkw., gabinet dyrektora o pow. 13.02 mkw., magazyn o pow. 11.28 mkw. i archiwum o pow. 10.84 mkw. Roboty budowlane wykonała płocka firma REM-BUD J. Karowski, A. Pikalski. Koszt całkowity inwestycji wyniósł 284312,82 zł brutto.

Placówka Powiatowy Dom Dzieci w Szczutowie powstała trzy lata temu. Powstanie tego typu placówki z przeznaczeniem dla 14 osób było niewątpliwie nowatorskim rozwiązaniem w dziedzinie pomocy dziecku i rodzinie. W Polsce dopiero raczkował pomysł zakładania tego typu domów. Taki dom jak nasz jest kameralną formą instytucjonalnej pieczy zastępczej. Przebywające w nich dzieci współuczestniczą w procesie wychowawczym i nabywają umiejętności życiowe. Praca w nim to przede wszystkim budowanie profesjonalnej (korekcyjnej  i terapeutycznej) relacji opiekuna z dzieckiem, z jednoczesnym wzmacnianiem rodziny w odbudowie jej kompetencji wychowawczych.

„A dziś powiem wam jak ja dom rozumiem, a opowiem jak potrafię i najlepiej umiem. Dom to sen przy oknie niebieskim jak noc głęboka, to sufit, to dach, to komin i na kominie sroka. Dom to płot i świerki przy nim całe w zieleni, to nasz pies biegający, w promieniach słońca się radujący Dom to ciepły obiad gdy do niego wracamy i cukier do herbaty i w ogrodzie kwiaty . Dom to stół prostokątny , ten co w salonie stoi i krzesła przy tym stole i nóż co nam chleb kroi. Dom to wreszcie te wszystkie nasze ciepłe łóżka i świetlica nasza i boisko i poduszka. A wszystko to są tylko takie słowa i sny bo Dom moi mili to przecież wszyscy my.”