1

Uroczyste Otwarcie Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego w Sierpcu

W minioną sobotę, 10 października w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu miało miejsce uroczyste otwarcie Centrum Kulturalno–Rekreacyjnego.

W uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych, placówek oświatowych i kulturalnych, a także mediów. Specjalnie na tę okazję przygotowano pokazy obrzędowości wiejskiej, warsztaty, koncerty folklorystyczne, zwiedzanie nowopowstałego kompleksu i wiele innych. Zwieńczeniem uroczystości był natomiast koncert muzyki filmowej Alicji Węgorzewskiej i Rafała Majewskiego przy wirtuozerskim akompaniamencie Bogdana Kierejszy i Dariusza Świnogi.
W dniu Otwarcia wstęp na teren ekspozycji muzealnej był całkowicie bezpłatny. Chłodna aura nie odstraszyła zwiedzających pragnących po raz kolejny odbyć sentymentalną podróż w przestrzeni i czasie do świata wspomnień. W wydarzeniu uczestniczyło prawie 2000 osób. Na zaproszenie Dyrektora MWM w Sierpcu przybyło również wielu znamienitych gości. Wśród nich znaleźli się: Jego Ekscelencja Biskup Płocki Piotr Libera, Marcin Kierwiński, Sekretarz Stanu w Kancelarii Premiera, Waldemar Pawlak, Poseł na Sejm RP, Marek Opioła, Poseł na Sejm RP, Mirosław Koźlakiewicz, Poseł na Sejm RP, Elżbieta Gapińska, Posłanka na Sejm RP, Wiesława Krawczyk, Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Wiesław Raboszuk, Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego, Waldemar Kuliński, Sekretarz Województwa Dyrektor Urzędu Marszałkowskiego, Mariusz Frankowski, Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Funduszy Unijnych, Monika Sokulska, Dyrektor Departamentu Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji Urzędu Marszałkowskiego, Paweł Cukrowski, Dyrektor Departamentu Kultury Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego, Izabela Stelmańska, Zastępca Dyrektora Departamentu Kultury Promocji i Turystyki, Michał Kuliński, Zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, prof. nzw. dr hab. Zbigniew Kruszewski, Rektor Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku, Ewa Jaszczyk, Kierownik Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Płocku, Jan Błoński, Prezes Zarządu Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, Ksiądz Dziekan Andrzej Więckowski, Radni Województwa Mazowieckiego, przedstawiciele samorządu powiatu płockiego, sierpeckiego, płońskiego, gmin i urzędów, przedstawiciele wykonawcy, firmy Skanska S.A., firmy BUD-INVENT sp. z o.o., która pełniła funkcję Inspektora Nadzoru Inżyniera Kontraktu i projektanci.
Skansenowska wieś zapraszała zwiedzających gwarem prac i obrzędów jesiennych. W polach gospodarze orali, bronowali i obsiewali zbożem ozimym zagony. W zagrodach przebierali ziemniaki, gręplowali wełnę oraz wytwarzali powrozy z pomocą kołowrotka powroźniczego. Gospodynie przygotowywały soki na zimę i suszyły owoce na arfach. W warsztatach rzemieślniczych kowala i plecionkarza powstawały wytwory rękodzieła. W jednej z chałup pracował wiejski snycerz tworzący w skupieniu swe dzieła. Zwiedzający obejrzeli również prezentacje wyrobu makaronu, szycia szmacianych lalek, wycinania papierowych firanek. A to tylko niektóre z wielu atrakcji, jakie zaplanowano tego dnia. Scena amfiteatru gościła znakomite grupy folklorystyczne. Jako pierwszy wystąpił Zespół Tańca Ludowego „Zawidzanie”. W barwnej inscenizacji wesela mazowieckiego opartej na zapiskach Oskara Kolberga przybliżyli widzom obrzędy związane z zamążpójściem. Przygotowana przez Ludowy Zespół Artystyczny „Kasztelanka” wiązanka tańców i przyśpiewek urzekała młodzieńczą radością emanującą z artystów. Zespół Tańca Ludowego „Masovia” Politechniki Warszawskiej w towarzystwie kapeli ludowej zaprezentował natomiast kompozycję polonezów, mazurów, krakowiaków oraz przyśpiewek regionalnych. Po tych wrażeniach zwiedzający udali się do pochodzącego z XVIII wieku kościoła z Drążdżewa, by o godzinie 14.00 wziąć udział w uświetniającym uroczystość nabożeństwie. Zostało ono odprawione przez Jego Ekscelencję Biskupa Płockiego Piotra Liberę. Podziękował Dyrekcji Muzeum za zaproszenie i wyraził swój podziw dla ogromu wysiłków, które doprowadziły do powstania Centrum na terenie skansenu. Obiecał także swą modlitwę i wstawiennictwo. Na koniec pobłogosławił i poświęcił budynki wchodzące w skład Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego.
Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: Wiesław Raboszuk, Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego, Wiesława Krawczyk, Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Waldemar Kuliński, Sekretarz Województwa Dyrektor Urzędu Marszałkowskiego, Mariusz Frankowski, Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Funduszy Unijnych, Monika Sokulska, Dyrektor Departamentu Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji Urzędu Marszałkowskiego, architekt Michał Kapturczak z firmy Consultor sp. z o.o. z Poznania, Marcin Hutyra, Dyrektor Zespołu Projektów Oddział Budownictwa Ogólnego w Warszawie firmy Skanska S.A., Cezary Wąsowski, Prezes Zarządu BUD-INVENT sp. z o.o. w Warszawie i Jan Rzeszotarski, Dyrektor Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. Goście mieli też okazję zwiedzić nowopowstałe obiekty. Przyznać należy, że robi niebywałe wrażenie. Centrum Kulturalno–Rekreacyjne w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu powstało nie tylko w celu uzupełnienia istniejącego już kompleksu muzealno-wystawienniczego, ale również po to, by stworzyć nowoczesny obiekt łączący aktywny wypoczynek z promocją dziedzictwa kulturowego. Ma się ono stać miejscem spotkań towarzyskich, rodzinnych i biznesowych. Punkt wyjścia dla stworzonej koncepcji stanowiła dawna architektura wiejska. Inwestycji nadano więc formę nowoczesnych, a zarazem wypełnionych prostotą brył. Autorami projektu jest konsorcjum: pracowni projektowej Consultor Sp. z o.o z Poznania i Pracowni AHOR Anity Horowskiej z Tarnowa Podgórnego. Centrum składa się z pięciu części. Aby w szczególny sposób wyróżnić każdy z budynków, a jednocześnie nadać im swoisty charakter do ich wykończenia zastosowano różne rodzaje materiałów: drewno, łupek kamienny i cegłę. Połączyły je zielone skarpy pełniące funkcję węzłów komunikacyjnych oraz naturalnych tarasów widokowych. Dominującym elementem konstrukcyjnym są tu przeszklone powierzchnie, za którymi otwiera się widok na las i okoliczne pola uprawne. Witając zebranych Dyrektor Muzeum przybliżył historię kształtowania się i realizacji koncepcji Centrum. Stworzenie tak wyjątkowego miejsca wymagało bowiem wiele poświęceń i niełatwych decyzji. Nie mogłoby ono powstać bez wsparcia i pracy wielu firm i instytucji. Dyrektor podziękował im i podarował pięknie oprawione obrazy przedstawiające nowopowstałe obiekty wraz z pamiątkowymi dyplomami. Waldemar Pawlak ufundował dla kompleksu sprzęt ratownictwa medycznego, Starosta Sierpecki, Jan Laskowski wraz z wójtami zakupili i przekazali bieżnię. Kulminację tej części spotkania stanowiło symboliczne wręczenie kluczy do Centrum właścicielkom firmy Centrum Konferencyjno-Rekreacyjne U. Tomaszewska, I. Wierzbicka s.c., która będzie zarządzać kompleksem.
Podczas uroczystości miało miejsce jeszcze jedno ważne wydarzenie. Między Samorządem Województwa Mazowieckiego, Gminą Miastem Sierpc i Powiatem Sierpeckim podpisane zostało porozumienie dotyczące budowy drogi asfaltowej z towarzyszącą jej infrastrukturą łączącej centrum miasta i skansen ulicą Narutowicza. Zakłada ono m.in. przebudowę wspomnianej ulicy z ulicą Żeromskiego. Budowa ruszyć ma wiosną roku 2016.
W części artystycznej gali prowadzonej przez Joannę Racewicz i Marcina Cejrowskiego na uczestników uroczystości czekało niemało wrażeń. Jako pierwszy wystąpił Rafał Majewski. Obok coverów hitów ostatnich lat i standardów jazzowych zaprezentował własne kompozycje z przygotowywanej obecnie debiutanckiej płyty. A było to zaledwie preludium dla koncertu wieczoru. O godzinie 17 na deski plenerowej estrady wyszła jedna z najwybitniejszych polskich śpiewaczek operowych, Alicja Węgorzewska. Obok niej pojawili się członkowie Orkiestry Mazowieckiego Teatru Muzycznego pod dyrekcją Jacka Pawełczaka. Wraz Majewskim zaśpiewała najpiękniejsze dzieła muzyki filmowej. Przy akompaniamencie Bogdana Kierejszy na skrzypcach i Dariusza Świnogi na akordeonie stworzyli niezapomniany spektakl dźwięku, światła i emocji.
Pierwsi goście zawitają się do Centrum Kulturalno–Rekreacyjnego już niebawem. Za chwilę puste obecnie korytarze ożyją odgłosami kroków i gwarem rozmów. Wtedy, już bez fleszy i przemówień, kompleks rozpocznie swoje życie. Mamy nadzieję, że z biegiem lat stanie się on jedną z wizytówek regionu, przyczyniając się do zwiększenia ruchu turystycznego w Muzeum Wsi Mazowieckiej i czyniąc kulturę ludową dawnego Mazowsza jeszcze bliższą współczesnemu odbiorcy.

Jarosław Asztemborski
Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu